Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

olle i virus’ angreb på menneskets celler og for dets spredning i organismen,

hvor hæmagglutinin medvirker til binding af virus med værtsceller, og neuraminidase

medvirker til frigørelsen af virus fra inficerede celler(10).

3.1.2.1 Influenza hos dyr

Svømmefugle, der trækker (’migratory waterfowl’), især andefugle, er naturlige

værter for influenza A, mens influenza B kun findes hos mennesket (10). Af de

17 hæmagglutinin-subtyper af influenza A findes alle 17 hos fugle (figur 1).

Figur 1. Reservoir for influenza-A-virus: Illustration af værts variationsbredde for influenza A

virus, med det naturlige reservoir for influenza A virus, tilfældige værter, og de subtyper som er

identificeret i de forskellige grupper. Illustration ved Rebecca Rönnmark and Eric Gisaeus.

Influenzasygdom hos fugle (fugleinfluenza, aviær/avian influenza) har været

kendt i over 100 år og forekommer overalt i verden. Fugleinfluenza skyldes infektion

med influenza A, og dækker over en bred vifte af symptomer fra

asymptomatisk over mild til svær sygdom præget af udtalt smitte og næsten 100

% dødelighed blandt fugle. Asymptomatisk og milde former benævnes lavpatogen

influenza, mens svære former benævnes højpatogen fugleinfluenza

(’Highly pathogenic avian influenza’, HPAI). Patogeniciteten måles i kyllinger,

hvor HPAI defineres som et virus, der giver mortalitet blandt 6 eller flere af 8

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 11 / 66

More magazines by this user
Similar magazines