Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

kyllinger. Alle hidtil kendte udbrud af HPAI skyldes subtyperne H5 og H7.

Modtagelighed for sygdom afhænger af fuglearten: Direkte eller indirekte kontakt

mellem vilde fugle og opdrættede fjerkræflokke har hyppigt været årsag til

fugleinfluenzaepidemier. Patogenicitet i kyllinger korrelerer ikke med patogenicitet

i mennesker.

Under en epidemi i USA i 1983-84 muterede virus fra en lav- til en højpatogen

form i løbet af 6 måneder og medførte en mortalitet på næsten 90 % blandt

høns. 17 millioner fugle blev slået ihjel før man havde kontrol over epidemien.

Standardmidlerne til kontrol af højpatogen fugleinfluenza er karantæne af inficerede

bedrifter og destruktion af inficerede og muligt eksponerede flokke.

Alle andre dyr end svømme- og vadefugle er unaturlige værter for influenzavirus,

såkaldte aberrente værter. Hvis sådanne inficeres vil virus, i modsætning til

i de naturlige værter, ændres hurtigt ved mutationer. Mange typer af aberrente

værter er beskrevet: hønsefugle, rovfugle, mennesker, svin, heste, katte og

hunde.

Fugleinfluenzavirus binder til sialinsyre koblet med en α-2,3-binding til galactose,

mens humane stammer typisk binder til sialinsyre koblet med en α-2,6 binding

til galactose. Dette forhold forklarer delvis, hvorfor mennesker generelt

ikke smittes af aviære stammer af influenza A.

Svin har begge typer af receptorer i luftvejene, og humane influenzastammer

kan smitte svin og vice versa. Man har været bange for at aviære influenzastammer

skulle inficere svin og derpå ændre sig i disse dyr til også at kunne benytte

de α-2,6 koblede receptorer og derpå kunne smitte mennesker. Svin har

endemisk flere forskellige influenzavirus af H1 og H3 subtype. Typisk bliver

svin ikke særlig syge af influenzavirus-infektion og svin kan således være en

upåagtet kilde til influenza. Der er ingen internationale krav om overvågning af

influenza i svin.

Der synes dog at være andre forhold ved virus, som virker som barrierer mod

smitte mellem mennesker og svin (11). Heste, som har α-2,3 receptorer, er indtil

videre ikke rapporteret at kunne smitte mennesker, men virus fra heste har

givet anledning af små epidemier blandt hunde. Katte kan smittes med HPAI

H5N1; der er heller ikke rapporteret om smitte fra katte til mennesker.

3.2 Virus’ genetiske ændringer

Virus undergår større eller mindre ændringer med tiden. For influenza A virus’

vedkommende er der tale om to forskellige former for genetiske ændringer.

Med intervaller på flere år opstår pludseligt helt nye undertyper af dette virus,

hvor H og N strukturerne er fundamentalt forandrede. Fænomenet betegnes

”shift” og ligger til grund for pandemiernes opståen. De ny-opdukkede influenza

A undertyper hæmmes ikke af de antistoffer og den influenza-immunitet,

der findes i befolkningen som resultat af tidligere influenza-infektioner. De kan

derfor brede sig uhindret. Ved et ”shift” vil også influenzavirus’ sygdomsfremkaldende

egenskaber kunne ændres. Man regner med at tilblivelsen af de nye

pandemivirus kan være et resultat af, at human influenza A virus undertiden

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 12 / 66

More magazines by this user
Similar magazines