Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

Pandemifaserne gælder globalt, men situationen kan være forskellig lokalt. Det

betyder, at en given pandemifase på et givent tidspunkt vil gælde for alle lande,

selvom f.eks. humane tilfælde af pandemisk influenza kun er konstateret i visse

lande.

Gældende pandemifase bestemmes af WHO og udmeldes i Danmark af

Sundhedsstyrelsen. Udmelding i Danmark foregår ved direkte information til

sundhedsberedskabet efter gældende aftaler, herunder til landets praktiserende

læger, samt via Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk og Statens Serum

Instituts hjemmeside www.ssi.dk foruden EPI-NYT.

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 16 / 66

More magazines by this user
Similar magazines