Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

og begrænse spredning af det nye virus i Danmark. Ved at begrænse

smittespredningen forsøger man at forsinke og udstrække pandemiens

initiale fase i tid, således at beredskabet vil være bedre rustet til at imødegå

pandemien. Indsatsen i den præpandemiske alarmperiode bør løbende

justeres efter epidemiologisk risikovurdering, og som udgangspunkt

holdes på et acceptabelt lavt blus, da effekten er diskutabel med

de åbne landegrænser og højt niveau af rejseaktivitet. Dertil kan indsatsen

være meget resursekrævende og der vil typisk være brug for alle resurser

under selve pandemien (senere faser).

Under selve pandemien er hovedprioriteringen at minimere pandemiens

effekter (sygelighed og dødelighed), særligt i forhold til de grupper,

der vil være mest sårbare overfor følgerne af influenzaen (risikogrupper,

se nærmere i kapitel 13). Dette gøres gennem forebyggende tiltag

og behandling (profylakse) og medicinsk behandling af sygdommen og

dens komplikationer. Det antages, at smitten i denne fase vil være så

udbredt i samfundet, at det ikke vil være muligt at begrænse smitten

gennem isolation af smittede. I denne fase er det også vigtigt at overvåge

udvikling af resistens overfor antivirale midler og driften af pandemi-virus.

Postpandemisk er fokus rettet mod evaluering af indsatsen, revision af

beredskabsplaner samt influenzatype-overvågning.

Skema 1: WHO’s pandemifaser og mål for indsats i Danmark

Pandemifaser

FASE 1

Ikke rapporteret smitte af virus fra dyr til mennesker.

FASE 2

Et influenzavirus der cirkulerer blandt husdyr eller

vilde dyr har forårsaget infektion hos mennesker.

FASE 3

Et zoonotisk eller menneske-dyre influenzavirus,

hvor det nye pandemivirus indeholder genetisk materiale

fra både mennesker og dyr (reassortant virus)

har forårsaget sporadiske tilfælde eller enkelte tilfælde

af influenzasygdom blandt grupper af mennesker,

men har ikke resulteret i tilstrækkelig grad af

menneske-til-menneske smitte til at opretholde et

udbrud.

Interpandemisk periode

MÅL FOR INDSATS

Præpandemisk periode / pandemisk alarm

Styrke beredskabet mod pandemisk influenza

nationalt, regionalt og kommunalt niveau.

Minimere risikoen for overførsel til mennesker; opdage

og rapportere sådan overførsel, hvis det sker.

Sikre hurtig karakterisering af ny influenzavirus subtype.

Forebygge smitte fra dyr til menneske.

Inddæmning af det nye virus.

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 18 / 66

More magazines by this user
Similar magazines