Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

FASE 4

Bekræftede tilfælde af person-til-person smittespredning

af et dyre eller menneske-dyre influenza

reassortant virus i stand til at forårsage lokaliserede

udbrud i ”lokal-samfund” rundt om.

FASE 5

Person-til-person spredning af det samme influenzavirus

i mindst to lande i én WHO region.

FASE 6

Den pandemiske fase, er kendetegnet ved udbrud i

mindst ét andet land i en anden WHO-region

udover kriterierne i fase 5.

Post-peak perioden

Pandemisk periode

Afhængigt af risikovurdering: inddæmning af det

nye virus inden for begrænsede områder og/eller

forsinke spredning med henblik på at opnå tid til at

iværksætte forholdsregler, inkl. vaccinefremstilling.

Sikre hurtig karakterisering af ny influenzavirus subtype.

Afhængigt af risikovurdering: maksimere indsatsen

for at inddæmme eller forsinke spredning for at

undgå en pandemi og for at opnå tid til at implementere

forholdsregler.

Minimere pandemiens effekter.

Minimere pandemiens effekter.

Post-pandemi perioden

Overvågningen fastholdes og pandemiske beredskabs-

og indsatsplaner opdateres i overensstemmelse

hermed.

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 19 / 66

More magazines by this user
Similar magazines