Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

Internationalt overvåges influenza på europæisk plan gennem ECDC og

WHO.

I de pandemiske perioder (pandemisk alarm og pandemi) kan den epidemiologiske og

virologiske overvågning suppleres med overvågning af sygdomsbyrde, befolkningens

immunitet, givne vaccinationer og anvendelse af antivirale midler.

5.1 Overvågning i den interpandemiske periode

Da sæsoninfluenza oftest er en relativt mild sygdom, der i de fleste tilfælde ikke

giver anledning til lægebesøg eller diagnostik, er det ikke muligt og heller ikke

relevant at overvåge alle tilfælde af influenza i befolkningen. I stedet overvåges

influenza nationalt eller i dele af befolkningen på forskellige niveauer afhængig

af sygdommens sværhedsgrad, se figur 3.

delighed

Influenzarelateret

indlæggelse

på intensiv afd.

verificeret Influenza i MIBA

Verificeret influenza på SSI

Influenzarelateret indlæggelse

ILS i primærsektoren

(praktiserende og vagtlæge)

ILS i hele befolkningen

Figur 3. Forskellige niveauer af overvågning af influenza i befolkningen (ILS: influenzalignende

sygdom, MiBa: Mikrobiologiske Database)

5.2 Epidemiologisk overvågning

5.2.1 Sentinelovervågningen

Sentinelovervågningens epidemiologiske del består af et stikprøvebaseret indberetningssystem

af klinisk influenza i et netværk af praktiserende læger. Ved

klinisk influenza forstås, at diagnosen er stillet alene ud fra patientens symptomer

uden hjælp af laboratorieundersøgelser. Kriterier for indberetning af influ-

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 21 / 66

More magazines by this user
Similar magazines