Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

og luftvejssymptomer”. Det er tidsbesparende for vagtlægen at anvende feltet,

og da alle vagtlæger i Danmark anvender det samme elektroniske system, er

overvågningen national.

Infektionsepidemiologisk afdeling modtager dagligt data fra alle regioner for

det foregående døgn. Data omfatter antal ILS-patienter set fordelt på aldersgrupperne

0-4, 5-14, 15-24, 25-64 og 65+ år og region, og det samlede antal

konsultationer fordelt på aldersgrupper og region. Systemet har været anvendt

siden 2008. Data fra den forløbende uge offentliggøres som en konsultationsprocent

hver onsdag i influenzasæsonen sammenlignet med tidligere sæsoner.

Til internt brug laves mere detaljerede opgørelse på aldersspecifik og regionsspecifik

incidens. Systemet viste sig meget følsomt under pandemien i 2009 (se

figur 5). Da systemet i 2011 kun har været i brug i to fulde sæsoner, er der

endnu ikke beregnet en baseline for influenza-aktiviteten.

Figur 5. Vagtlægeovervågningen i uge 50 2011 sammenholdt med de to forrige sæsoner.

5.2.3 Overvågning af influenza på intensivafdelinger

Siden pandemien i 2009 har SSI på projektbasis varetaget influenzaovervågning

på landets intensivafdelinger i influenzasæsonen. Fra uge 40 til uge 20 det efterfølgende

år, indberetter én kontaktperson i hver region hver mandag, hvor

mange nye patienter, der er blevet indlagt med verificeret influenza i den forløbne

uge på regionens intensivafdelinger, samt antal influenzapatienter indlagt

mandag morgen kl. 8, og det totale antal intensivpatienter indlagt. For hver ny

influenzapatient indberettes CPR-nr., influenzatype, antiviral behandling, Ekstra

Corporal Membrane Oxygenation (ECMO) -behandling, samt eventuelle risikofaktorer

for alvorligt forløb af influenza. Oplysninger om vaccinationsstatus

hentes fra Det Danske Vaccinationsregister (DDV).

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 23 / 66

More magazines by this user
Similar magazines