Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

tanke om aviær influenza indsendes der materiale til undersøgelse for H5 og

H7 influenza-subtyper.

I forbindelse med påvisning og bekæmpelse af et tilfælde af lavpatogen aviær

influenzavirus af typen H5N7 i en fjerkræbestand i 2003 blev der etableret et

samarbejdsforum mellem Fødevaredirektoratet, Sundhedsstyrelsen og Statens

Serum Institut. Dette forum har udarbejdet procedurer for at sikre de arbejdsmiljømæssige

forhold for Fødevarestyrelsens personale der er involveret i bekæmpelsesarbejdet

i forbindelse med sygdomsudbrud, og har etableret kommandoveje

for at sikre at sundhedsmyndighederne straks informeres ved fund

af aviær influenza i fjerkræ. Koordinationsgruppen har i forbindelse med udbrud

af aviær influenza H5N1 hos fugle medvirket til udarbejdelse af Sundhedsstyrelsens

”Vejledning om forebyggende foranstaltninger hos mennesker

ved influenza hos fugle”, marts 2006 (15).

5.7 Influenzaovervågningsaktiviteter under præpandemisk

periode og pandemi

Overordnet baseres den præpandemiske og den pandemiske influenzaovervågning

i Danmark som i den interpandemiske periode på følgende kilder: sentinelovervågning,

vagtlægeovervågning, intensivovervågning, overvågning af vaccination, overvågning

af positive influenzatests fra MiBa, og indberetninger på individniveau af virusisolater, primært

fra Statens Serum Institut, sekundært andre virologiske laboratorier i

Danmark.

Afhængig af en risikovurdering kan følgende iværksættes:

Justering af strategi

Udvidet sentinel-overvågning

Overvågning af influenzaspecifik indlæggelse og dødelighed

Monitorering af særlige grupper (f.eks. børn og gravide)

Overvågning af immunitet i befolkningen (f.eks. seroprevalensstudier)

Udbrudsundersøgelser

Overvågning af brug af antivirale midler

Adfærd (f.eks. søgning af læge/vagtlæge)

5.7.1 Justering af strategi

Opdagelse af helt nye virus med pandemisk potentiale samt dokumentation af

vedvarende menneske-til-menneske transmission er netop vigtig i de tidlige faser.

Dette udgør bl.a. fundamentet for en akkurat og tidsaktuel epidemiologisk

risikovurdering, der har betydning for beslutning om iværksættelse og omfang

af eventuelle resursekrævende inddæmningsforanstaltninger. I de præpandemi-

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 28 / 66

More magazines by this user
Similar magazines