Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

Indhold

1 Introduktion 5

1.1 Baggrund 5

1.2 Formål og målgruppe 6

1.3 Krisestyring ved influenzapandemi 7

2 Pandemigruppen 8

2.1 Kommissorium for Sundhedsstyrelsens Pandemigruppe 8

2.1.1 Formål 8

2.1.2 Arbejdsopgaver 8

2.1.3 Pandemigruppens sammensætning og organisering 9

2.1.4 Arbejdsudvalg for Pandemigruppen 9

3 Influenza – sygdom, epidemier, pandemier og pandemiens faser 10

3.1 Influenzasygdom og influenzavirus 10

3.1.1 Influenzasygdommen 10

3.1.2 Influenzavirus 10

3.2 Virus’ genetiske ændringer 12

3.3 Epidemier 13

3.4 Pandemier 13

3.4.1 Pandemifaser 15

4 Strategi og indsats 17

4.1 Målsætninger 17

4.2 Indsats 17

5 Overvågning af influenza 20

5.1 Overvågning i den interpandemiske periode 21

5.2 Epidemiologisk overvågning 21

5.2.1 Sentinelovervågningen 21

5.2.2 Vagtlægeovervågning 22

5.2.3 Overvågning af influenza på intensivafdelinger 23

5.2.4 Overvågning af dødelighed 24

5.2.5 Overvågning af vaccinationer 24

5.3 Virologisk overvågning 24

5.3.1 Laboratorieindberetning af influenza-isolater fra rutineprøver 25

5.3.2 Mikrobiologisk Database (MiBa) 25

5.3.3 Meddelelse om resultaterne af influenzaovervågningen 26

5.4 Europæisk overvågning 26

5.5 Global overvågning 27

5.6 Overvågning af influenza hos dyr 27

5.7 Influenzaovervågningsaktiviteter under præpandemisk periode og

pandemi 28

5.7.1 Justering af strategi 28

5.7.2 Udvidet sentinel-overvågning 29

5.7.3 Influenza-specifik indlæggelse og dødelighed 29

5.7.4 Monitorering af særlige grupper 29

5.8 Befolkningens immunitet 30

5.8.1 Udbrudsundersøgelser 30

5.8.2 Adfærdsdata 30

5.8.3 Antivirale midler 30

5.8.4 Vaccinationsdækning, -respons og -bivirkninger 30

6 International rapportering 31

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 2 / 66

More magazines by this user
Similar magazines