Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

6 International rapportering

6.1 PROMED – uformelt rapporteringssystem for infektionssygdomme

Promed er et internetbaseret, uformelt rapporteringssystem med global information

om udbrud af infektionssygdomme hos såvel dyr som mennesker.

Promed er åbent for alle informationskilder og indeholder såvel verificeret som

ikke-verificeret information. Ofte vil den første information om et givent udbrud

findes på Promed, herunder f.eks. tilfælde af zoonotisk influenza hos

mennesker. Internetadressen er http://www.promedmail.org.

6.2 Early Warning Response System (EWRS)

Early warning Response System, EWRS er EU´s formelle kommunikationssystem

i forbindelse med trusler fra smitsomme sygdomme. Alle EU-lande indgår

i netværket og Afdeling for Infektionsepidemiologi, SSI, varetager den nationale

kontaktpunktsfunktion for EWRS og har en døgnbemandet vagt, der

fortager den initiale risikovurdering i forbindelse med meddelelser modtaget

over EWRS. Formålet med netværket er at forebygge og mindske konsekvenserne

af smitsomme sygdomme ved at understøtte samarbejde og koordination

imellem medlemslandene med assistance fra Europa Kommissionen.

6.3 WHO´s internationale sundhedsregulativ (IHR)

WHO’s internationale sundhedsregulativ, International Health Regulations fra

2005 har til formål at forebygge, beskytte imod, kontrollere og sørge for, at risiko

for international sygdomsspredning, herunder af alment farlige smitsomme

sygdomme, bliver håndteret hensigtsmæssigt, så befolkningen beskyttes.

Afdeling for Infektionsepidemiologi, SSI, er nationalt kontaktpunkt for IHR og

har en døgnbemandet vagt, der foretager den initiale risikovurdering i forbindelse

med meddelelser modtaget over IHR. Den konkrete risikohåndtering varetages

af Sundhedsstyrelsen, herunder embedslægerne, samt regionernes

sundhedsvæsen.

Yderligere information om IHR kan findes på hjemmesiden:

www.who.int/ihr/en

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 31 / 66

More magazines by this user
Similar magazines