Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

8 Antibiotika

Influenza kompliceres ofte af bakterielle infektioner (superinfektioner). Den

alvorligste bakterielle komplikation til influenza er lungebetændelse, og de hyppigste

er mellemørebetændelse hos børn, samt bihulebetændelse og bronkitis

hos voksne.

Uanset at lungebetændelse under normale influenzaepidemier optræder med en

hyppighed på under 1 % af de influenzaramte, må den betragtes som potentielt

livstruende og kræver behandling med antibiotika. Det kan ikke udelukkes at

hyppigheden vil vise sig at være større under en pandemisk influenza. En særlig

komplikation kan være at den bakterielle infektion viser sig i situationer, hvor

den influenzasyge i forvejen har udviklet en lungebetændelse forårsaget af influenzavirus.

Bronkitis angives at optræde i 1-10 % af alle influenzatilfælde, og akut mellemørebetændelse

hos børn i mindst 10 % af tilfældene. Disse komplikationer vil

oftest kræve antibiotisk behandling, hvorfor man under en pandemi vil forvente

et større antibiotikaforbrug end vanligt. Endvidere kan forudses et øget antal

lægehenvendelser pga. luftvejs-symptomer allerede under den præpandemiske

alarmperiode, der muligvis kan udløse et øget antibiotikaforbrug.

Der vil ikke være behov for særlige case definitioner for brug af antibiotika, da

antibiotika skal gives på samme indikationer som i en ikke-pandemisk situation.

Nedenfor er i detaljer redegjort for det estimerede behov under en pandemi,

aktuel lagerbeholdning, og hvorvidt dette dækker det estimerede pandemiske

behov. Beregningerne er foretaget ud fra eksempler på relevante antibiotika og

er ikke en behandlingsvejledning.

8.1 Antibiotikavalg

Under normale forhold, dvs. i perioder uden nævneværdig influenzaforekomst,

vil godt 60 % af alle lungebetændelser være forårsaget af pneumokokker (Streptococcus

penumoniae), som er fuldt følsomme for penicillin. I perioder med høj influenzaaktivitet

vil fortsat ca. halvdelen af lungebetændelses-tilfælde skyldes

pneumokokker. Derimod vil andelen af lungebetændelser forårsaget af

Staphylococcus aureus, der ikke er penicillinfølsomme, formentligt stige. Under

1968/69 pandemien var 50 % af lungebetændelser forårsaget af pneumokokker,

25 % af staphylococcer, 10 % af H. influenzae og 15 % af gram-negative

bakterier (16). Disse tal danner baggrund for beregning af arten af antibiotika

under en pandemi.

Blandt ambulante patienter skelnes mellem højrisiko- og lavrisikopatienter,

hvor fordelingen i Danmark anslås til henholdsvis ca. 20 % og 80 %. Højrisikopatienter

er patienter med hjerte-karsygdomme eller immunsvækkende

grundlidelser, som har en øget risiko for influenzakomplikationer. I et større

engelsk studie havde ca. 8 % af patienter med influenza eller influenzalignende

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 34 / 66

More magazines by this user
Similar magazines