Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

Aktivt stof

Dagsdoser

Influenza Pandemi

Sygehuses forbrug

G-penicillin 16.800 -

V-penicillin 16.800 986.000

Cefuroxim

i.v. 23.520 -

Amoxicillin+

clavulansyre

(humant) 3.360 -

Amoxicillin+

clavulansyre

Ciprofloxacin

Iv / p.o.

5.040

5.040 -

Dagsdoser

Influenza Pandemi

Ambulante patienters

forbrug

Roxithromycin - 246.000

Kilde: Lægemiddelstyrelsens notat om lægemiddelberedskabet af 4. april 2006

Tabel 3: Forventet antibiotikaforbrug under pandemi

8.1.2 Distribution

Det forudsættes, at der sker en hurtig distribution af lægemidlerne ad de sædvanlige

distributionskanaler (private apoteker og sygehusapoteker). Denne distribution

kan i tilfælde af en influenzapandemi understøttes og sikres ved - på

foranledning af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - at iværksætte bekendtgørelse

nr. 940 af 16. september 2008 om spredning af lægemiddellagre i

forsyningsmæssige nødsituationer og i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder

krigshandlinger. Importører af lægemidler og grossister skal således mindske

deres lagre ad de sædvanlige distributionskanaler til et minimum, og producenter

af lægemidler skal mindske deres lagre til 45 dages normalt forbrug.

Sundhedsstyrelsen kan jf. bekendtgørelsen give virksomhederne anvisninger

for en anden spredning end ovennævnte f.eks. til et givet område, hvor behovet

er størst.

Ligeledes kan hamstring af lægemidler igennem private apoteker mindskes ved

en influenzapandemi-situation, hvis bekendtgørelse nr. 941 af 19. september

2008 om udlevering af lægemidler i forsyningsmæssige nødsituationer og i tilfælde

af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, iværksættes på foranledning

af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, idet apoteker så højst må

udlevere receptpligtige lægemidler i en mængde svarende til 14 dages forbrug,

uanset den af receptudstederen ordinerede mængde.

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 36 / 66

More magazines by this user
Similar magazines