Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

9 Influenzavaccination

Danmark støtter forskningsinitiativer gennem WHO og EU med henblik på at

fremme udviklingen af nye metoder til fremstilling af influenzavaccine, som

kan sikre hurtigere og tilstrækkelige leverancer af effektive pandemi-vacciner.

Såfremt det er muligt at udvikle, producere og fordele en effektiv vaccine tilstrækkeligt

hurtigt og i tilstrækkelige mængder, er vaccination det mest effektive

værn mod influenzaepidemier og deres følgevirkninger.

Under sædvanlig sæsoninfluenza anbefales i Danmark vaccination til personer

der er i risiko for svært sygdomsforløb eller komplikationer, dvs.:Er 65 år + (eller førtidspensionist) på vaccinationstidspunktet

Har en kronisk sygdom, f.eks. diabetes, KOL eller astma

Er svært overvægtig med BMI over 40


Er gravid og mere end 12 uger henne

Til børn over seks måneder, der tilhører ovenstående risikogrupper, anbefales

vaccination.

Vaccination er gratis.

Den vaccine, der anvendes i influenzasæsonen, beskytter mod de forventede

influenzaepidemier i den efterfølgende vintersæson. Skulle det imidlertid ske at

der i mellemtiden dukker et nyt (pandemi)virus op, vil vaccinen der er til rådighed

formentlig være virkningsløs over for det nye virus. Man vil være henvist

til at begynde forfra på en ny vaccinefremstilling baseret på det nye virus.

9.1 Sæsoninfluenzavaccine og pandemivaccine

I en pandemisituation må der skelnes mellem de sædvanlige sæsoninfluenzavacciner

(interpandemiske vacciner) og en egentlig pandemisk vaccine: I den

interpandemiske periode vides det med en vis sikkerhed hvilke stammer der vil

være de almindeligt forekommende, at influenzaen debuterer i løbet af efteråret,

og hvilke persongrupper der vil have størst effekt af vaccination. Dermed

kan en vaccine produceres og være klar til sæsonen, og særlige sårbare befolkningsgrupper

anbefales vaccination. I modsætning hertil vides det ikke hvilket

virus der vil give anledning til den næste pandemi, hvornår det opstår, hvilke

grupper det vil ramme hårdest, og dermed hvilke grupper der vil have størst

gavn af vaccination. Da et pandemisk virus i sagens natur er et nyt virus, kan

sædvanlige sæsonvacciner ikke forventes at have effekt. Tidligere har man anset,

at fuld immunitet krævede vaccination fra grunden med to vacciner givet

med et vist interval. Under A/H1N1 pandemien i 2009 har det imidlertid vist

sig at brug af adjuvans har gjort én vaccine tilstrækkelig. Man vil forvente en

produktionstid på op mod 6 måneder for en ny pandemivaccine samt kapacitetsudfordringer

i produktionsapparatet i forhold til den ønskede mængde vaccine.

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 38 / 66

More magazines by this user
Similar magazines