Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

6.1 PROMED – uformelt rapporteringssystem for infektionssygdomme 31

6.2 Early Warning Response System (EWRS) 31

6.3 WHO´s internationale sundhedsregulativ (IHR) 31

7 Antivirale midler 32

7.1 De antivirale midler 32

7.1.1 Naturlig immunitet under brug af antivirale midler 32

7.2 Resistens mod antivirale midler 33

7.3 Strategi for brug af antivirale midler fra beredskabslageret 33

8 Antibiotika 34

8.1 Antibiotikavalg 34

8.1.1 Antibiotikabehov 35

8.1.2 Distribution 36

8.2 Anbefalinger 37

9 Influenzavaccination 38

9.1 Sæsoninfluenzavaccine og pandemivaccine 38

9.2 Prioritering og planlægning af vaccineudvikling 39

9.2.1 Fremstilling af vaccine 39

9.2.2 Virusdetektion 39

9.2.3 Overvågning af bivirkninger 40

9.2.4 Vaccinedoser 40

9.2.5 Logistik 41

9.2.6 Hvem skal vaccineres med vaccine mod pandemisk virus 41

9.3 Vaccinationsstrategi under en pandemi 42

9.3.1 Strategi 1: Minimering af alvorlig sygdom og død 43

9.3.2 Strategi 2: Minimering af smitte til risikogrupper og

smittespredning i samfundet 43

9.3.3 Strategi 3: Sikring af samfundskritiske nøglefunktioner 44

9.3.4 Eksempel fra pandemien i 2009/10 44

9.4 Opbevaring og fordeling 45

9.5 Produktresuméer 46

9.6 Registrering af vaccinationer og bivirkninger 46

10 Kommunikation 47

10.1 Ansvarlige for kommunikationen 47

10.2 Målgruppe 48

10.3 Hovedbudskaber 49

10.3.1 Særlige budskaber udover hovedbudskaber 49

10.4 Kommunikationsformer 50

10.4.1 Presse 50

10.4.2 Hjemmesider 50

10.4.3 Influenzanyt - Nyhedsbrev 51

10.4.4 EPI-nyt -Nyhedsbrev 51

10.4.5 Hotline 51

10.4.6 Andre kommunikationsformer 51

10.5 Særlige budskaber udover hovedbudskaber 52

11 Sundhedsberedskabet og ansvarsfordeling 53

11.1 Hvad er sundhedsberedskabsplanlægning 53

11.2 Regelgrundlaget for planlægning 54

11.3 Rollefordeling for udvalgte aktører under influenza-pandemi 55

12 Danskere i udlandet 58

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 3 / 66

More magazines by this user
Similar magazines