Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

Der er således usikkerhed om tilgængeligheden af pandemiske vacciner under

en pandemi.

Imidlertid har både pandemivacciner og sæsoninfluenzavacciner plads i bekæmpelsen

af pandemisk influenza: En pandemisk vaccine kan forhindre infektion

med selve det pandemiske virus og afbøde følgevirkninger. Sæsoninfluenzavacciner

kan tænkes at medvirke til forhindring af antigen skift, dvs. dannelse

af nye influenzatyper gennem blanding af virusgener hos en person eller et dyr,

der samtidigt smittes med f.eks. et fugleinfluenzavirus og et humant influenzavirus,

der er indeholdt i den interpandemiske vaccine. Med H5N1-fugleinfluenza

i Danmark vil det være relevant at personer der har nær kontakt til

fugle og fjerkræ, og dermed kan tænkes at blive eksponeret for H5N1-virus,

vaccineres med den interpandemiske vaccine (15).

9.2 Prioritering og planlægning af vaccineudvikling

I det følgende omtales hvordan influenzavacciner normalt fremstilles og leveres

i interpandemiske perioder, dernæst omtales hvilke særlige forhold der gør

sig gældende for en vaccineproduktion i en pandemisituation, herunder behovet

for særligt fokus på bivirkninger, vurderingen af behovet for en eller to doser,

logistik og fordeling.

9.2.1 Fremstilling af vaccine

I februar måned hvert år udpeger WHO de influenzavirusstammer, der bruges

til fremstilling af den vaccine, som skal anvendes i oktober-november måned

forud for næste influenzasæson. I en pandemisituation vil der kun være brug

for at fremstille en vaccine med én stamme.

Hvert år produceres influenzavaccine af forskellige vaccineproducenter. Størrelsen

af produktionen afhænger af de ordrer, der afgives af de forskellige lande.

For Danmarks vedkommende foregår købet i henhold til udbudsreglerne i

EU. Forbruget af vaccine har været jævnt stigende. Som en del af udbudstilbuddet

har Statens Serum Institut indføjet en klausul om, at den/de vaccineproducenter

der leverer vaccinen, i tilfælde af en pandemisituation skal kunne

levere det dobbelte antal doser af det årlige indkøb.

Sæsoninfluenzavaccination blev tilbudt gratis til særlige persongrupper fra 1.

oktober til og med 31. december 2011, og yderligere for gravide i 2. og 3. trimester

frem til 1. marts 2012. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har opgjort,

at i alt 595.103 personer tog imod tilbuddet, heraf 98.648 kronisk syge,

29.470 førtidspensionister, 2.250 gravide, 1.895 husstandskontakter til svært

immunsupprimerede og 462.840 > 65 år (18).

9.2.2 Virusdetektion

Jf. kapitel 3 er det væsentligt at det nye pandemivirus opdages hurtigt, så pandemivirus´

patogenicitet kan afdækkes, og eventuel produktion af en ny vaccine

kan påbegyndes. Et virus vil kunne opstå et sted i verden, hvor WHO’s laboratorienetværk

ikke umiddelbart vil afsløre det. I 2009 gik der få uger fra det

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 39 / 66

More magazines by this user
Similar magazines