Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

Derudover vil vaccinen formentlig modtages løbende fra producenten, hvilket

kræver en prioritering af rækkefølgen hvormed vaccinen skal fordeles.

Afgrænsning af de grupper, der skal vaccineres, kan foretages ud fra forskellige

kriterier:

Helbredskriterier, hvor omkring én million danskere i dag tilhører de

sædvanlige medicinske risikogrupper

Aldersoplysninger, f.eks. at det primært er yngre mennesker, der rammes

Hensyntagen til personernes betydning for smittespredningen

Bevarelsen af kritiske samfundsfunktioner/sikring af nøglepersoner

Erfaringerne fra tidligere pandemier og andre trusler har vist, at der i en pandemisituation

ikke vil være influenzavaccine til rådighed for hele den danske

befolkning i tide. Danmark har prioriteret dækning af risikogrupper i kontraktmæssig

henseende fra 2007-2011, og i det pågående fælles EU-samarbejde

om en fælles EU-pandemivaccinekontrakt, er dansk prioritet fortsat dækning af

velkendte risikogrupper.

I 2009/10 valgte man at lade de praktiserende læger stå for vaccinationen af de

definerede risikogrupper mod influenza A/H1N1. Denne procedure viste sig i

det store hele at være vellykket, og ”vanlig praksis” har fra andre krisesituationer

vist sig at være det mest robuste princip under krise, og vil til enhver tid

være at foretrække så længe det er logistisk overkommeligt. Som ved de årlige

(interpandemiske) influenzaepidemier vil Sundhedsstyrelsen i forbindelse med

en evt. pandemi anbefale hvilke befolkningsgrupper, som bør lade sig vaccinere.

Anbefalingerne afhænger af pandemiens alvor og kan justeres undervejs i en

pandemi.

9.3 Vaccinationsstrategi under en pandemi

Sundhedsstyrelsen har per december 2011 indstillet til Ministeriet for Sundhed

og Forebyggelse, at Danmark deltager aktivt i udvikling og gennemførsel af et

fælles EU vaccine-udbud. Dette har bl.a. den konsekvens at Danmark kommer

til at være uden en pandemivaccinekontrakt i en periode i løbet af 2012 ind til

en ny kontrakt kan underskrives.

Som tidligere nævnt kan absolutte retningslinjer for valg af forebyggelsesstrategi

ikke fastlægges på forhånd, da det er uvist hvilke aldersgrupper der især

rammes, og hvilke mængder af lægemidler der er tilgængelige.

Vaccination af familiemedlemmer til personer, der omfattes af de førnævnte

grupper, kan også komme på tale. F.eks. for personer, der tilhører risikogrupper,

betyder vaccination af husstandsmedlemmer en øget beskyttelse mod alvorlig

sygdom.

Flere kriterier kan lægges til grund for en prioritering og allokation af begrænsede

mængder lægemiddel. Kriseberedskabsgruppen under Statsministeriet skal

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 42 / 66

More magazines by this user
Similar magazines