Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

inddrages i drøftelser af vaccinationsstrategien til sikring af nøglefunktioner,

inden der træffes endelig beslutning herom.

Den konkrete strategi som skal vælges, vil afhænge af en række forhold som

f.eks. hvilke aldersgrupper som har det alvorligste sygdomsforløb, særlige forhold

i samfundet, mængden af vaccine som man kan forvente at have til rådighed

m.m.

9.3.1 Strategi 1: Minimering af alvorlig sygdom og død

Gennem erfaringer fra pandemiens forløb i udlandet er der udpeget grupper,

der kan blive særligt hårdt ramt af det nye virus, f.eks. børn, unge eller gravide.

Herudover findes de sædvanlige medicinske risikogrupper, som Sundhedsstyrelsen

anbefaler vaccineret under sæsoninfluenza:
Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år

Førtidspensionister

Kronisk syge, jf. nr. 1-7, efter en lægelig vurdering

1) Personer med kroniske lungesygdomme.

2) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).

3) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).

4) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.

5) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.

6) Personer med kronisk lever- og nyresvigt.

7) Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering

medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

Til børn over seks måneder, der tilhører ovenstående risikogrupper, anbefales

vaccination.

9.3.2 Strategi 2: Minimering af smitte til risikogrupper og smittespredning

i samfundet

Det kan anbefales at vaccinere personer, som ikke tilhører risikogrupperne,

men som har tæt kontakt til personer i risikogruppe. Da vaccinen ikke giver

fuld beskyttelse hos alle vaccinerede i risikogrupperne, kan man yderligere reducere

smitterisikoen for risikogrupperne ved at mindske eksponeringsfaren

fra plejepersonale og familie. Eksempler på disse grupper er:

Personale på sygehus og lægeklinikker

Personale på plejehjem og i hjemmepleje

Øvrigt institutionspersonale

Husstandskontakter til personer nævnt under risikogrupper

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 43 / 66

More magazines by this user
Similar magazines