Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

Nogle mennesker kommer i deres arbejde i kontakt med mange mennesker og

kan derved sprede smitte til mange andre. Ved at vaccinere disse potentielle

smittekilder kunne man forsøge at forsinke smittespredningen. Det kunne være:
Personale i institutioner for børn og unge

Kørende personale i den kollektive trafik

Personale på posthuse, banker, forretninger, hoteller og andre forsamlingssteder

m.v.

Børn og unge i daginstitutioner og skoler 1

9.3.3 Strategi 3: Sikring af samfundskritiske nøglefunktioner

Der er funktioner i samfundet som er mere samfundskritiske end andre, hvorfor

det kan være relevant at vaccinere særligt udvalgte nøglefunktioner. Det vil

altid være en vurdering på det konkrete tidspunkt som afgør hvem og hvor

mange der bør tilbydes vaccination inden for denne gruppe. Udvælgelsen af de

samfundskritiske nøglefunktioner kan f.eks. ske via de centrale myndigheder.

9.3.4 Eksempel fra pandemien i 2009/10

Sundhedsstyrelsen havde vurderet at følgende tre grupper skulle tilbydes vaccination:

Personer i risikogrupper (gruppe 1)

Sundheds- og plejepersonale (gruppe 2)

Personer i samfundskritiske nøglefunktioner (gruppe 3)

Vurdering af vaccinebehovet for gruppe 1 blev udarbejdet af arbejdsudvalget

under Sundhedsstyrelsens Pandemigruppe. Oversigter over vaccinebehovet for

gruppe 2 blev udarbejdet af hhv. Danske Regioner og KL. Vaccinebehovet for

gruppe 3 blev i overensstemmelse med sektoransvaret indberettet til Sundhedsstyrelsen

fra de individuelle centrale myndigheder på hver deres sektorområde,

med grundlag i en aftale om, at der skulle være tale om så kritiske funktioner i

samfundet, at samfundet ville belastes fornuftstridigt, såfremt funktionen ikke

blev varetaget i tilstrækkeligt omfang. Heri lå også en forudsætning om, at fravær

fra arbejdspladsen først er kritisk, hvis det ikke er muligt at finde egnede

afløsere til den pågældende samfundsvigtige funktion.

1 I begyndelsen af en influenzaepidemi er det primært gennem smitte mellem

børn i daginstitutioner og skoler, at influenzavirus spredes ud i befolkningen.

Det fremgår af erfaringer fra Japan, hvor vaccination var obligatorisk en årrække

i 1970’erne og 1980’erne, og hvor dette program var ledsaget af et tydeligt

fald i den influenza-betingede overdødelighed blandt ældre.

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 44 / 66

More magazines by this user
Similar magazines