Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

Gruppe 1: Det skønnedes at der i alt var 750.000 personer i risikogrupper.

Vaccinationerne blev foretaget af egen læge, alternativt af relevant dagambulatorium

uden omkostninger for den enkelte patient.

Gruppe 2: Antallet af personer med behov for vaccination i sundheds- og plejesektoren

byggede på indberetninger fra KL og Danske Regioner. Der skønnedes

at være 162.000 personer fra regionerne og 103.000 fra kommunerne.

Vaccinationerne blev foretaget efter konkret aftale mellem arbejdsgiver og læge(r)/vaccinationscenter,

der kunne forestå vaccinationen. Regionerne vaccinerede

egne medarbejdere på sygehusene, mens kommunerne anvendte praktiserende

læge eller indgik aftale med vaccinationscenter. Vaccinen inkl. sprøjte og

kanyle betaltes af staten, mens de yderligere omkostninger ved vaccinationen

betaltes af arbejdsgiveren.

Da vaccinen blev leveret løbende over mange uger, og risikogrupperne blev

vaccineret først, kunne sundhedspersonalet ikke blive vaccineret samtidig.

Sundhedsstyrelsen måtte derfor bede Danske Regioner om at prioritere hvilket

sundheds- og plejepersonale, der burde vaccineres først. KL og Danske Regioner

oplyste til Sundhedsstyrelsen i hvilken rækkefølge de enkelte personalegrupper

inden for sundheds- og plejesektoren burde vaccineres.

Gruppe 3: Indberetninger af personer i samfundskritiske nøglefunktioner er

indsamlet via kontakt til alle centrale myndigheder. Alle sektorer blev anmodet

om at indberette behov for vaccination af personer med samfundskritiske nøglefunktioner

(se ovenfor). Det blev skønnet at omfatte 96.000 personer 2 .

Vaccinationerne blev foretaget efter konkret aftale mellem arbejdsgiver og læge(r)/vaccinationscenter,

der kunne forestå vaccinationen. Vaccinen inkl.

sprøjte og kanyle betaltes af staten, mens de yderligere omkostninger ved vaccinationen

betaltes af arbejdsgiveren.

Sundhedsstyrelsen udmeldte hvilke kontrolelementer der indgik i forbindelse

med selve vaccinationen af sundheds- og plejepersonale og personer i samfundskritiske

nøglefunktioner.

9.4 Opbevaring og fordeling

Vacciner indkøbes via Statens Serum Institut, som foranstalter centralopbevaring

på køl. Instruks for fordeling vil blive udarbejdet konkret i samarbejde

mellem Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, når endelig vaccinationsstrategi

er fastlagt.

2 Dette tal var formentlig højt pga. COP15 hvilket bl.a. krævede en stor politistyrke.

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 45 / 66

More magazines by this user
Similar magazines