Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

Etablering af en pandemi-hjemmeside med opdateret information om

den sundhedsfaglige indsats samt besvarelse af henvendelser fra sundhedsfagligt

personale i relevant omfang.

Såfremt ressourcer tillader det, kan Sundhedsstyrelsen etablere en hotlinetelefon

med mulighed for besvarelse af borgerhenvendelser.

Kilder

Koordinator

Modtagere

Internationalt

WHO

EU

ECDC

CDC

EISS

Nationalt

Regioner

Sygehuse

Praktiserende læger

Kommuner

Statens Serum Institut

Politi

Beredskabsstyrelsen

Andre myndigheder

Sundhedsstyrelsen

Statsministeriets kriseberedskabsgruppe

National Operativ Stab

Ministeriet for Sundhed og

Forebyggelse

Statens Serum Institut

Embedslægerne

WHO, EU, ECDC

Regioner, herunder AMKvagtcentraler

Kommuner

Primær og sekundær sundhedssektor

Politi

Andre myndigheder

Den generelle befolkning

Figur 7: Informationsstrøm under pandemiens faser.

10.2 Målgruppe

Målgruppen for kommunikation under en pandemi er hele befolkningen – med

særlig vægt på, at personer i risikogrupper orienteres om særlige behandlingsbehov/forebyggelsestiltag.

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 48 / 66

More magazines by this user
Similar magazines