Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

kontaktpersoner til smittede - med henblik på behandling og/eller

indlæggelse

o At disse personer i givet fald skal sættes i antiviral behandling.

(Vedr. podning, se del II, afsnit 4.1.5)

o Hvordan medicinen udleveres

Til personer uden for risikogrupper:

o At disse personer skal blive i hjemmet under influenzasygdom

o At disse personer kan ringe til influenza-hotline ved generelle

spørgsmål, men til egen læge, lægevagt eller centraliseret kontaktpunkt

ved specifikke spørgsmål om egen sygdom eller ved svær

sygdom

o Hvilke tegn, der tyder på svær sygdom, og dermed medfører indlæggelse

o At disse personer som udgangspunkt ikke skal have antiviral medicin,

hverken som behandling eller som forebyggende behandling

10.4 Kommunikationsformer

Der findes forskellige måder at kommunikere information og viden ud til befolkningen.

Der vil være forskellige informationsbehov afhængig af modtagerstatus (beslutningstagere,

sundhedspersonale mv.) Derfor skal detaljerede instrukser med

nærmere beskrivelse af rollefordeling og ansvar udarbejdes. Dette påhviler

Sundhedsstyrelsen.

10.4.1 Presse

Fra starten af den præpandemiske alarmperiode (og tidligere ved behov) arrangerer

Sundhedsstyrelsen pressemøder ved konkret vurdering. Primær kontaktperson

er Sundhedsstyrelsens pressechef. Der udarbejdes en liste over eksperter,

der kan stå til rådighed for medierne.

10.4.2 Hjemmesider

Den primære informationskilde til befolkningen vil være en national hjemmeside

med nyeste, opdaterede viden og retningslinjer. Denne skal oprettes, senest

ved starten på den præpandemiske alarmperiode. Sundhedsstyrelsen har

ansvaret for denne hjemmeside. På følgende og gerne andre sundhedsrelaterede

hjemmesider skal der være links til den nationale hjemmeside:

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: www.sum.dk

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 50 / 66

More magazines by this user
Similar magazines