Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

Udmelder nationale pandemifaser

Koordinerer informationsstrømmene til og fra sundhedsvæsenet

Indkalder til pressemøder

Oprettelse af hotline under pandemi (i samarbejde med SSI)

Oprettelse og drift af hjemmeside med information om pandemien til

befolkningen

Udarbejdelse af vejledninger og instrukser til beslutningstagere m.fl.

Embedslægerne registrerer syge og disses kontaktpersoner under præpandemisk

alarmperiode afhængigt af risikovurdering

Embedslægerne sikrer, at der udskrives antiviral medicin til kontaktpersoner

i visse af pandemiens faser

Tilsynsmyndighed for lægemiddelberedskabet

Udarbejder nærmere retningslinjer for organisering og distribution af

antivirale midler fra det centrale lager til decentrale modtagere

Registrering af givne influenzavacciner, vaccinationsbivirkninger og

brug af antivirale midler

Iværksætter bekendtgørelser om spredning og udlevering af lægemidler

under forsyningsmæssige nødsituationer, krise og krig

Ansvarlig for nedsættelse af gruppe til overvejelse af lagerbeholdning af

lægemidler under epidemier

Pandemigruppen

o Medvirker til løbende revision af pandemiplan

o Rådgiver for Sundhedsstyrelsens krisestab ved en konkret hændelse

Statens Serum Institut

Vejleder Sundhedsstyrelsen med udgangspunkt i overvågning, laboratoriediagnostik

samt i forbindelse med pandemiens faser

Kontaktpunkt for EWRS og IHR Focal Point

Overvåger influenzasituationen nationalt på laboratorieniveau såvel

som epidemiologisk, og formidler overvågningsdata til ECDC og

WHO

Formidler information fra ECDC, EU og WHO til Sundhedsstyrelsen

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 56 / 66

More magazines by this user
Similar magazines