Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

13 Risikogrupper, herunder gravide

Risikogrupper er de grupper af personer, som kan blive særligt hårdt ramt af

det nye virus. Der kan opstå alvorlige og komplicerede forløb af influenzaen,

hvilket kan skyldes at influenzavirus direkte angriber lungerne, eller at virusinfektionen

baner vej for en lungebetændelse forårsaget af bakterier. Belastningen

af lungefunktionen og derved især af hjertet kan være kritisk for personer,

der i forvejen er svagelige.

De risikogrupper, som Sundhedsstyrelsen har udpeget, er generelt følgende:


Er 65 år + (eller førtidspensionist) på vaccinationstidspunktet

Er svært overvægtig med BMI over 40


Er gravid og mere end 12 uger henne

Børn (over seks måneder) jf. nr. 1-7


Kronisk syge, jf. nr. 1-7, efter en lægelig vurdering

1) Personer med kroniske lungesygdomme

2) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)

3) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)

4) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt

5) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft

6) Personer med kronisk lever- og nyresvigt

7) Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering

medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

Gennem erfaringer fra en influenzapandemis forløb i udlandet, kan der være

udpeget grupper, der bliver særligt hårdt ramt af det nye virus. I denne sammenhæng

konstateredes bl.a. i relation til pandemien i 2009, at gravide i 2. og 3.

trimester kunne være i risiko.

13.1 Gravide

Gravide kvinders ændrede immunrespons disponerer til et alvorligere forløb af

nogle infektioner sammenlignet med forløbet af de samme infektioner hos ikke

gravide kvinder.

Overdødelighed blandt gravide kvinder er set under flere af de store pandemier

i såvel 1918-19 og 1957-58 og også i 2009-10. Det alvorligere sygdomsforløb

hos gravide afspejler sig også i en øget risiko for indlæggelse på intensiv afdeling,

og for respirator- og ECMO-behandling. Influenza H1N1 var i England

associeret med øget risiko for prematur fødsel og perinataldød (20). I et australsk

studie blev den relative risiko for indlæggelse på intensivafdelinger estimeret

til at være mellem 7-13 gange højere sammenlignet med ikke-gravide

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 59 / 66

More magazines by this user
Similar magazines