Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

Selv i tilfælde hvor pandemien kun giver anledning til mild til moderat sygdom,

kan den hurtigt smitte store dele af befolkningen og resultere i kompromitteret

opretholdelse af vanlige samfundsfunktioner som f.eks. hospitaler, energiforsyning,

postvæsen og offentlig transport. En pandemi opfattes derfor af de fleste

lande som en af de største vedvarende samfundstrusler.

WHO’s definition af en pandemi per februar 2012 er:

”The worldwide spread of a new disease. An influenza pandemic occurs when a new influenza

virus emerges and spreads around the world, and most people do not have immunity.”

Selvom de vanlige hygiejneråd der anvendes ved sæsoninfluenza er anvendelige

til at begrænse smittespredning under en pandemi, er det langt fra tilstrækkeligt

og erfaringer fra tidligere pandemier viser at klare nationale planer er påkrævet.

1.2 Formål og målgruppe

Et af pandemiberedskabets vigtigste opgaver er at sikre, at man er i stand til

hurtigst muligt at opdage og karakterisere et nyt pandemivirus i befolkningen,

inklusiv epidemiologisk vurdering af bl.a. alvorlighed og eventuelt særligt udsatte

risikogrupper samt potentielt omfang og indvirkning på samfundet.

Pandemiplanens del I angiver de nationale strategier for forebyggelse og håndtering

af en kommende influenzapandemi. Den beskriver de centrale nationale

opgaver som afgræsning af risikogrupper, fremskaffelse af vacciner og antivirale

midler. Planens del II beskriver rammerne for det decentrale beredskab. En

ny pandemi vil efter stor sandsynlighed være af influenza type A, men planen

kan tilpasses og anvendes ved andre epidemiske scenarier der belaster sundhedsvæsen

og samfundsfunktioner, som f.eks. SARS.

Den foreliggende nye version af pandemiplanen tager afsæt i den tidligere plan

fra 2006, erfaringerne fra pandemien i 2009 samt den seneste videnskabelige

evidens.

Det viste sig tydeligt i 2009, at med den moderne verdens mobilitet, kan et virus

som influenza, der smitter så tilpas hurtigt, sprede sig med relativt kort tidsrum

fra et land til et andet og fra et kontinent til et andet. Omfattende resursekrævende

smittekontrollerende tiltag vil næppe have nogen større effekt. Derfor

er disse aktiviteter begrænset i omfang, og indsatsen underlagt justering baseret

på løbende risikovurdering.

Som et grundlæggende princip bygger pandemiplanlægningen i Danmark på

det allerede eksisterende beredskab, der skal kunne udbygges i takt med behovet

for en indsats. Principperne for det generelle sundhedsberedskab, herunder

ansvarsfordeling, er beskrevet i Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om planlægning

af sundhedsberedskab”, 2011 (1). Pandemiplanen skal ses som et supplement

til ”Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab”, og de skal sammen

danne udgangspunkt for regionernes og kommunernes planlægning af det

decentrale beredskab for en influenzapandemi og andre epidemier samt integration

af disse planer i det lokale beredskab.

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 6 / 66

More magazines by this user
Similar magazines