Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

2 Pandemigruppen

I ’Oplæg til dansk beredskabsplan for pandemisk influenza, 2003’(8) blev det anbefalet,

at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (tidl. Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

nedsatte en permanent ’National rådgivende komité for beredskab

mod pandemisk influenza’ (herefter benævnt ’Pandemigruppen’) under Sundhedsstyrelsen.

Denne gruppe, der blev nedsat i 2004, assisterer Sundhedsstyrelsen

med henblik på rådgivning af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i

forbindelse med forberedelser og initiativer før, under og efter udbrud af pandemisk

influenza. Gruppen medvirker til løbende revision af pandemiplanen.

Kommissoriet for Pandemigruppen beskriver gruppens arbejdsopgaver. Udkast

til pandemiplanen blev udarbejdet i 2010-2012 i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen

og Arbejdsudvalget for pandemigruppen.

2.1 Kommissorium for Sundhedsstyrelsens Pandemigruppe

Pandemigruppen er et permanent, rådgivende organ for Sundhedsstyrelsen

med henblik på Sundhedsstyrelsens rådgivning af Ministeriet for Sundhed og

Forebyggelse i forbindelse med forberedelserne før, under og efter udbrud af

pandemisk influenza i Danmark.

2.1.1 Formål

Pandemigruppens primære formål er løbende revision af beredskabsplan for

pandemisk influenza og opdatering af anbefalinger til Sundhedsstyrelsen i forbindelse

med en pandemi. Formålet med Pandemigruppen er endvidere at

etablere gode samarbejdsprocedurer mellem aktørerne, som rådgiver Sundhedsstyrelsen

under en pandemi.

2.1.2 Arbejdsopgaver

I forbindelse med en pandemi vil Pandemigruppen mødes, når situationen fordrer

opdatering af anbefalinger. Pandemigruppen er således ikke en operativ

enhed, der sidder fast sammen under en pandemi, idet mange af dens medlemmer

vil være beskæftiget med arbejdsopgaver udløst af pandemien.

Pandemigruppen inddrages endvidere i overvejelser vedrørende forsyningssikkerhed

for vacciner og antivirale lægemidler.

Særligt vedrørende pressen:

Pandemigruppens medlemmer skal ikke informere offentligheden, herunder

medierne, under en pandemi, men skal give faglig rådgivning til myndighederne,

som informerer offentligheden og som udtaler sig til medierne, hver på sit

område.

Sundhedsstyrelsen vil, når det findes relevant, afholde møder med bl.a. pressen

og andre relevante grupper, herunder arbejdstagerorganisationer og faglige organisationer,

for dels at sikre entydig og god kommunikation til offentligheden,

dels at sikre opretholdelsen af vitale samfundsfunktioner.

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 8 / 66

More magazines by this user
Similar magazines