Aktuel information om Puljeinvest (seneste kvartal) - Danske Bank

danskebank.dk

Aktuel information om Puljeinvest (seneste kvartal) - Danske Bank

AFK AST 2013 1

afkast i 2013

SelvvAlg

Hvis du selv har bestemt puljefordelingen i Puljeinvest og selv holder øje med udviklingen på investeringsmarkederne,

kan du her se afkast i de forskellige puljer efter handelsomkostninger og indirekte omkostninger

for 2010 og tidligere. Fra 2011er afkastet opgjort før alle omkostninger.

kontant

korte

danske

oBligationer

danske

oBligationer

danske

aktier

indeksoBligationer

udenlandske

aktier

uden landske

oBligationer

udenlandske

Højrente

oBligationer

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0,8

0,8

1,4

2,6

3,0

1,2

0,7

0,7

0,7

0,6

3,2

2,4

2,9

3,8

4,6

6,6

3,2

2,9

2,9

1,8

6,4

4,2

1,5

1,4

6,4

8,2

5,9

7,5

6,6

1,2

8,9

8,4

2,1

-4,6

4,8

9,6

7,0

14,2

7,2

-4,4

22,5

45,4

18,2

6,9

-46,8

37,5

38,0

-20,1

30,4

35,3

3,1

25,6

4,9

0,5

-37,6

30,0

25,6

-8,0

19,9

15,5

0,5

8,8

-3,2

0,5

11,1

2,5

8,8

6,3

6,9

-0,8

7,4*

6,7

4,3

-0,8

-29,1

34,6

12,8

4,0

18,6

0,4

* Puljen Udenlandske højrenteobligationer er oprettet den 1. marts 2004.

AKTuel inForMATion

oM puljeinveST

indHold

udgiver

Danske Bank

Holmens Kanal 2-12

1092 København K

Telefon 33 44 00 00

www.danskebank.dk

redaktion

Ansvarshavende:

Martin Kjærsgaard Nielsen

Redaktionen afsluttet

den 6. januar 2014.

s. 2 leder

Markedskommentar

s. 3 generel information

Afkast i Bankvalg

s. 4 Afkast i Bankvalg

s. 5 værd at vide

s. 6 information om afkast og

omkostninger

s. 7 Afkast i Kontant

s. 8 Afkast i Korte danske obligationer

Afkast i danske obligationer

s. 9 Afkast i indeksobligationer

Afkast i danske aktier

s. 10 Afkast i udenlandske obligationer

Afkast i udenlandske højrenteobligationer

s. 11 Afkast i udenlandske aktier

s. 12 retningslinjer for administration af puljeinvest

S. 16 historiske afkast i puljeinvest

17491 2014.01


2 AFK AST 2013

AFK AST 2013 3

Gode grunde til at

investere via Puljeinvest

Sæt din

opsparing fri

Hver fjerde dansker har mere end 75.000 kroner

stående på bankkontoen. Det er en enkel og nem

måde at spare op på, og det er der selvfølgelig ikke

noget galt i. Men vi må erkende, at det ikke giver det

helt store afkast. Renten kan som regel ikke holde

trit med inflationen. Især ikke, når skatten af renterne

først er betalt. Det betyder, at pengene faktisk

bliver mindre værd for hver dag, der går.

Hvis det er penge, der skal bruges inden for kort tid,

så er bankkontoen det rigtige valg. Det kunne for

eksempel være til at købe en bil eller til udbetalingen

på et hus. Det er også altid fornuftigt at have

et beløb af en vis størrelse i reserve til uforudsete

udgifter. Nogle har brug for større reserver end

andre.

Men mange gange bliver de store beløb stående på

bankkontoen år efter år, og det er som nævnt ikke

nødvendigvis en smart disposition. Historisk set

giver investeringer et bedre afkast end bankkonti.

Prisen er en større risiko for, at værdien af opsparingen

i perioder kan falde, men når tidshorisonten

er lang, bliver den risiko mindre afgørende at tage

højde for. Der er også gode muligheder for at spare

i skat ved at bruge den nye aldersopsparing eller

andre former for pensionsopsparing.

Hvorfor gør så mange af os så ikke det Måske

orker vi det ikke. Men det behøver faktisk ikke være

særlig svært, og banken hjælper gerne med at finde

den rigtige løsning for dig. Forudsætningen er, at

man først finder ud af, hvad pengene egentlig skal

bruges til. Er det til at forsøde alderdommen, til at

hjælpe familien, til at udvide huset, rejse jorden

rundt eller noget helt femte Er det vigtigt for mig at

have et bestemt beløb på et bestemt tidspunkt, eller

går jeg bare efter et godt afkast

Det er ikke altid nemt at svare på, men når man

kommer frem til svaret, er det meget nemmere at få

placeret pengene, så man får mere ud af dem. Og

det er da lidt ærgerligt, at opsparingen står og taber

værdi, hvis der er et bedre alternativ inden for rækkevidde.

Med venlig hilsen

Thomas Mitchell

Chef for Personal Banking i Danmark

Markedskommentar

2013 blev endnu et år med moderat vækst i global økonomi.

I løbet af årets første måneder medførte skattestigninger

og offentlige nedskæringer i USA en nedgang

i væksten, der blev forstærket af pengepolitiske stramninger

i Kina. Trods en generel bedring i Europa gav det

udslag i faldende global erhvervstillid i løbet af første

halvår. Hverken parlamentsvalgsrodet i Italien eller den

cypriotiske bankkrise formåede at genantænde frygten

for et sammenbrud i Eurozonen, og i løbet af sommeren

lagde vi halvandet års recession bag os. I den sidste del

af året tog den globale økonomi igen til i styrke, da effekterne

fra opstramningerne aftog i både USA og Kina.

Ved indgangen til 2014 ser tingene bedre ud. Den private

sektor i USA er efterhånden kommet godt i gang,

krisen i Europa er taget af, den politiske usikkerhed

formindsket, og den offentlige spareiver synes vigende

på begge sider af Atlanten. Vi ser endelig plads til en

mere solid fremgang end i de foregående år, også selvom

udvalgte udviklingsøkonomier fortsat kæmper med

tilpasning af ubalancer. Med stærkere vækst ventes

2014 at byde på gradvis opstramning af pengepolitikken

i USA.

Høje aktieafkast og stigende renter

Den største markedsbegivenhed i 2013 var den amerikanske

centralbanks, Federal Reserves, erklæring om at

nedbringe størrelse af sine opkøb af stats- og realkreditobligationer.

Udmeldingen trak renterne kraftigt op i

løbet af forsommeren og gav periodisk modvind til aktiemarkeder

– ikke mindst i de nye markeder. Året som helhed

gav dog meget høje aktieafkast, mens obligationer

blev presset af de stigende lange renter.

De meget store aktiekursstigninger i 2013 blev drevet af

øget optimisme. I 2014 venter vi, at afkast i højere grad

skal drives af fundamentale forhold som fx stærkere

indtjeningsvækst. Markedets forventningerne ser dog ud

til at overgå fundamentale forhold, så vi venter mere almindelige

afkast på aktiemarkederne i det nye år. Derfor

har vi også nedbragt aktieandelen mod årets slutning.

Forventninger til obligationsafkast forbliver lave.

Afkast for Puljeinvest med Bankvalg

Bankvalg pension med middel aktieandel og en lang

investeringshorisont opnåede i 2013 et afkast på 8,58

procent (se side 4 for andre afkast for Bankvalg). Afkastet

er opnået ved aktiv porteføljepleje. I første kvartal

nedbragte vi risikoen på beholdningerne, og i andet og

tredje kvartaler vægtede vi op i risiko. Ultimo november

tog vi atter toppen af risikoen.

Følg puljernes udvikling

På de følgende sider kan du se de enkelte puljers udvikling i 2013 kvartal for

kvartal. Du skal være opmærksom på, at afkastet i tabellerne kan være forskelligt

fra afkastet på din konto i Puljeinvest – læs mere på side 6.

I Danske Netbank kan du følge udviklingen i afkastet på din konto i Puljeinvest.

Ønsker du at følge puljernes udvikling i løbet af året, informerer vi om puljernes

afkast hver måned på www.danskebank.dk/puljeinvest.

Vi udgiver også folderen ”Aktuel information om Puljeinvest” hvert kvartal.

Ønsker du at få folderen med posten, skal du blot give din rådgiver besked.

Næste ”Aktuel information om Puljeinvest” udkommer i slutningen af april

2014.

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

Investeringshorisont

0-2

2-4

4-6

6-8

over 8

7,3 6,9

2004

17,4 16,7

4,6

2005

BRUTTOAFKAST OG PULJEFORDELING I PROCENT 2013

Den puljefordeling, der er vist i skemaet herunder, er vores strategi pr. den 31. december 2013.

Bankvalg Middel aktieandel

Korte

danske obligationer

65 (70)

35 (38)

22 (21)

14 (12)

8 (13)

2006

0 (0)

14 (19)

14 (25)

7 (20)

2 (8)

Tallene i parentes er for børneopsparing.

4,5

0,8 1,5

2007

5

8

10

11

11

-19,8 -19,8

2008

Danske

aktier

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

3 (3)

19,8 19,1

-1,8

2009

Danske

obligationer

Indeksobligationer

Udenlandske

aktier

6 (6)

15 (15)

26 (26)

36 (36)

44 (44)

2010

1 (1)

1 (1)

2 (2)

4 (4)

4 (4)

• Let adgang til investeringsmarkederne

i Danmark og udlandet –

også for mindre opsparingsbeløb.

• Alle puljerne plejes af professionelle.

• Risikoen spredes, da de enkelte

puljer investerer i mange forskellige

værdipapirer.

• I Bankvalg tilpasses sammensætningen

af puljerne løbende ud fra

bankens forventninger til investeringsmarkederne

og din investeringshorisont.

• I Bankvalg kan du vælge den aktieandel,

der svarer til din risikoprofil.

• I Selvvalg kan du på egen hånd

sammensætte investeringen i

Puljeinvest.

• Du kan følge dine investeringer

via Danske Netbank og se

puljernes afkast på

www.danskebank.dk/puljeinvest.

AFKAST I BANKVALG MIDDEL AKTIEANDEL I PROCENT 2004 – 2013

Diagrammet viser afkastet beregnet for en puljekonto med en investeringshorisont over otte år. Afkastet for pensionskonti

er før pensions afkastskat. Puljekonti, hvor saldoen i perioden har været under 5.000 kr., kan have været tilknyttet

Kontantpuljen. For disse puljekonti vil afkastprocenterne afvige fra dem, vi nævner her.

15,6 15,2

16,6 16,2

Pensionskonti Børneopsparing Afkast for årene 2011, 2012 og 2013 er beregnet som bruttoafkast

2011

-2,7

23 (23)

27 (27)

26 (26)

28 (28)

28 (28)

2012

Udenlandske

obligationer

Udenlandske

højrenteobl.

Afkast før

omkostninger

Pension

Børneopsparing

2,26

3,20

4,74

6,30

8,58

8,6

9,2

2013

2,56

3,67

5,28

6,93

9,16


4 AFK AST 2013

AFK AST 2013 5

Værd at vide

Afkast i Bankvalg med høj aktieandel,

lav aktieandel og uden aktier

Har du valgt Bankvalg med høj eller lav aktieandel, eller

har du Bankvalg uden aktier, kan du se afkastet i skemaerne

herunder.

På side 7 til 11 specificeres afkastet for de enkelte

puljer. Her kan du se afkastene for hvert kvartal i 2013.

Den puljefordeling, der vises i skemaerne herunder,

er lig vores investeringsstrategi pr. den 31. december

2013.

Afkast og puljefordeling i procent 2013

Bankvalg Høj aktieandel

Investeringshorisont

0-2

2-4

4-6

6-8

over 8

Korte danske

obligationer

46 (55)

26 (26)

22 (19)

12 (16)

6 (6)

7 (0)

17 (20)

9 (17)

6 (7)

0 (3)

2

3

5

5

4

Danske

aktier

0 (0)

0 (0)

0 (0)

3 (3)

4 (4)

Tallene i parentes er strategien for børneopsparing.

Puljekonti, hvor saldoen i perioden har været under

5.000 kroner, kan have været tilknyttet Kontantpuljen.

For disse puljekonti vil afkastprocenterne afvige fra

afkastene i skemaerne.

Danske

obligationer

Indeksobligationer

Udenlandske

aktier

15 (15)

26 (26)

36 (36)

44 (44)

61 (61)

2 (2)

1 (1)

1 (1)

2 (2)

3 (4)

28 (28)

27 (27)

27 (27)

28 (28)

22 (22)

Udenlandske

obligationer

Udenlandske

højrenteobl.

Afkast før

omkostninger

Pension

Børneopsparing

3,53

5,25

6,78

9,00

11,69

3,66

5,42

7,04

9,26

11,89

Beskyt din opsparing

mod inflation

At man løber en risiko, når man investerer er næppe

nogen nyhed. Men mange overser, at man rent faktisk

også kan ende med et dårligt resultat ved blot at lade

pengene stå i banken. Godt nok løber pengene på kontoen

ingen steder, men over tid bliver de udhulet af inflation

og skat.

For at kaste lys over problematikken ved at lade opsparingen

stå på en almindelig bankkonto har vi regnet på,

hvordan 10.000 kroner ser ud efter ti år. Resultatet kan

du se i boksen nederst*.

Netop nu er renten meget tæt på nul, og af den smule

rente der er, tager skatten typisk godt en tredjedel. I

vores eksempel bliver de 10.000 kroner i løbet af ti år

til 10.079 kroner. Desværre er kroner og øre ikke det

samme værd om ti år som i dag. Med en normal inflation

på to procent om året er den reelle værdi af opsparingen

kun 8.269 kroner. I stedet for at stå og trække renter er

opsparingen i eksemplet blevet 17 procent mindre værd

på de ti år.

Med en forsigtig investering ser det bedre ud, men det

er fortsat svært at holde trit med inflationen. Som renteniveauet

er i dag, kræver det, at man er villig til at løbe

en risiko ved at investere i for eksempel aktier eller obligationer

med større risiko eller lang løbetid. Erfaringen

siger, at gør man det, vil det oftest give et plus, også ud

over inflationen. Ulempen er, at man ikke kan være sikker

på det. Risikoen for at man taber en del af pengene

er også til stede.

En måde at hjælpe afkastet på vej er ved at tage højde

for skatten. Øvelsen er relativ enkel og handler om at

placere pengene dér, hvor skattetrykket er mindst. Når

formålet med opsparingen er pension, ligger skatten på

15,3 procent af afkastet i stedet for op til 42 procent for

almindelig opsparing. Og med den nye aldersopsparing

er det faktisk blevet både ekstra simpelt og fleksibelt.

Står du aktuelt i en situation, hvor du har opsparing, som

du ikke skal bruge her og nu, har du altså mulighed for

at få mere ud af den ved at investere bedre og samtidig

undgå skattesmæk. Vil du vide mere, er du velkommen

til at kontakte os eller lægge vejen forbi danskebank.dk.

Bankvalg Lav aktieandel

Investeringshorisont

Korte danske

obligationer

Danske

aktier

Danske

obligationer

Indeksobligationer

Udenlandske

aktier

Udenlandske

obligationer

Udenlandske

højrenteobl.

Afkast før

omkostninger

Pension

Børneopsparing

Det bliver 10.000 kroner til på ti år

Investeringshorisont

Alm. bankkonto

Investering

med lav risiko

Investering

med høj risiko

Investering med høj risiko

via aldersopsparing

Afkast 126 kr. 5.046 kr. 16.032 kr. 16.032 kr.

0-2

2-4

4-6

6-8

over 8

76 (83)

43 (42)

21 (28)

19 (21)

13 (19)

0 (0)

18 (27)

24 (27)

21 (29)

15 (20)

Bankvalg uden aktieandel

7

8

10

10

11

-

-

-

-

-

0 (0)

6 (6)

14 (14)

20 (20)

29 (29)

2 (2)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

15 (15)

23 (23)

28 (28)

26 (26)

27 (27)

1,14

1,98

2,74

3,87

5,04

1,57

2,41

3,33

4,43

5,69

Skat 46 kr. 2.070 kr. 7.514 kr. 3.414 kr.

Disponibelt beløb 10.079 kr. 12.976 kr. 18.518 kr. 22.618 kr.

Beløb i nutidskroner 8.269 kr. 10.645 kr. 15.191 kr. 18.555 kr.

*Beregningen forudsætter, at afkastet ved hhv. lav og høj risiko er hhv. 4,17% og 10,04% p.a., svarende til afkastet i puljer med høj og lav aktieandel i 2013. Bankrenten er sat til

0,125% p.a. Skatten er sat til 36,7%, svarende til den typiske skat på positiv kapitalindkomst i en gennemsnitskommune ekskl. kirkeskat. I praksis vil en del af afkastet fra investering

med høj risiko formentlig skulle beskattes som aktieindkomst, hvilket kan medføre både højere og lavere skat. Inflationen er sat til 2% p.a. Tallene er ment som en illustration,

ikke som en prognose for, hvad afkastet faktisk vil være over de kommende ti år.

Investeringshorisont

Korte danske

obligationer

Danske

aktier

Danske

obligationer

Indeksobligationer

Udenlandske

aktier

Udenlandske

obligationer

Udenlandske

højrenteobl.

Afkast før

omkostninger

Pension

Børneopsparing

Eftersyn af Puljeinvest

0-2

2-4

4-6

6-8

over 8

83 (88)

49 (56)

37 (43)

20 (25)

14 (27)

0 (0)

18 (21)

21 (29)

22 (36)

21 (32)

5

10

14

17

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 (1)

1 (1)

3 (3)

7 (5)

9 (6)

11 (11)

22 (22)

25 (25)

34 (34)

35 (35)

1,25

0,70

0,29

-0,10

-0,47

1,56

1,30

1,11

0,92

0,84

Interessen for professionel pleje af pensionsopsparing

vokser, og det samme gør formuerne i Puljeinvest.

Siden 2005 har investorerne opnået et samlet afkast på

60-71%* efter omkostninger, afhængig af risikoprofil.

Efter ti år uden prisændringer i Puljeinvest gennemfører

vi i 2014 justeringer af produkt, retningslinjer og priser

for at sikre, at vi fortsat leverer høj kvalitet til en fair og

konkurrencedygtig pris.

Du kan læse mere i de opdaterede retningslinjer, der

træder i kraft 1. maj 2014, på side 12-14. I løbet af maj

2014 vil du modtage yderligere information om opdateringerne

i Puljeinvest.

*Bankvalg-lav, middel og høj, periode 01.01.2005-31.12.2013


6 AFK AST 2013

AFK AST 2013 7

Information om afkast og omkostninger

Her på siden får du dels et overblik over din årsoversigt,

dels over de forskellige tabeller på de næste sider.

Om årsoversigten

Du får information om afkastet af din investering i Puljeinvest

i 2013 – både før og efter omkostninger.

I brevet får du oplyst Årlige Omkostninger i

Kroner (ÅOK) 1 og Årlige Omkostninger i Procent

(ÅOP) 2 .

Omkostningerne er vist som et samlet beløb, og samtidig

kan du se, hvor stor en del af omkostningerne der

er henholdsvis administrationsgebyr og øvrige omkostninger

3 .

1

3

2

Information om afkast, omkostninger og puljefordeling

– for Kapitalpension 9191919191

Din opsparing har været tilmeldt Puljeinvest siden den 1. november 1996, og det er aftalt,

at opsparingen udbetales den 29. august 2027.

Værdien af din opsparing i Puljeinvest var ved udgangen af året

Dit samlede afkast før omkostninger var for året

240.292,35 kr.

20.432,45 kr.

Årlige Omkostninger i Kroner (ÅOK) var på

- 4.074,90 kr.

– heraf administrationsgebyr - 1.876,82 kr.

- heraf øvrige omkostninger - 2.198,08 kr.

Dit afkast i kroner efter omkostninger var

16.357,55 kr.

I procent var afkastet for året (før omkostninger) 9.15 %

De samlede Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) var - 1,02 %

Dit afkast efter omkostninger var derfor 8.14 %

Vi har beregnet afkast og omkostninger måned for måned og lagt tallene sammen.

Puljefordeling pr. den 31. december 2013 – Bankvalg Middel aktieandel

Kontant 0 %

Korte danske obligationer 8 %

Danske obligationer 2 %

Indeksobligationer 11 %

Danske aktier 3 %

Udenlandske aktier 44 %

Udenlandske obligationer 4 %

Udenlandske højrenteobligationer 28 %

Vi tilpasser løbende fordelingen af puljer, som opsparingen er placeret i.

Vi har registreret, at din Kapitalpension ophører i Puljeinvest den 1. august 2027. Det har

bl.a. betydning for kontoens puljefordeling mellem aktier og obligationer. Vi fastsætter

fordelingen ud fra, hvor længe der er til, at Kapitalpensionen ophører i Puljeinvest.

Sådan sammenlignes dit afkast med

afkastet i brochuren

Puljeafkastet beregnes hver måned ud fra puljernes

indtjening og indirekte omkostninger tillægges. Når du

sammenligner dit afkast med afkastet i tabellerne her i

folderen, skal du være opmærksom på, at

• afkastprocenterne i tabellerne er før alle omkostninger

• tallene i tabellerne gælder for en konto med konstant

saldo hele året – det vil sige, at dit samlede afkast vil

blive anderledes end i tabellerne, hvis du i løbet af

året har indbetalt på din konto eller ændret din aftale

• puljekonti i Bankvalg, hvor saldoen i perioden har

været under 5.000 kroner, kan være tilknyttet

Kontantpuljen

Om tabellerne på de følgende sider

Herunder forklares tabellerne på de følgende sider.

Puljens afkast

Tabellen viser puljens afkast kvartal for kvartal før alle

omkostninger. Samtidig vises de samlede omkostninger.

Regnskab og formuesammensætning

Regnskabet viser puljens samlede afkast i kroner. Her

kan du også se de enkelte poster i puljens resultat, herunder

handelsomkostninger (kurtage), hvor også de

indirekte omkostninger fremgår. Formuesammensætningen

viser, hvordan puljens investering har fordelt sig

i 2013.

Puljens fordeling på varighed

(kun obligationer)

I diagrammet under hver pulje med obligationer vises

puljens fordeling på varighed. Varigheden bruges som

et udtryk for obligationers kursfølsomhed ved renteændringer.

Jo længere varighed, jo større kursudsving.

Hvis renten ændres et procentpoint, vil kursværdien af

en obligationsbeholdning med en varighed på tre, typisk

ændres med tre procent. Stiger renten, falder kursen –

og omvendt.

køber en aktie, køber man nemlig en andel i et selskab

og dermed også en andel i selskabets resultat. Og da der

er en lang række faktorer, som kan påvirke selskabets

resultat og altså afkastet af aktieinvesteringen, er det en

god ide at investere i mange forskellige selskaber, brancher

og lande.

Hvordan den enkelte faktor påvirker resultatet og afkastet,

er forskelligt, alt efter hvilken branche selskabet

tilhører. Det, som er godt for en branche, er måske

Kontant

Puljens afkast i procent

Bruttoafkast

Alle

puljens

omkostninger

Heraf

handelsomkostninger

1. kvartal 2013 0,16 - -

2. kvartal 2013 0,17 - -

3. kvartal 2013 0,15 - -

4. kvartal 2013 0,13 - -

Afkast i 2013 0,61 - -

Regnskab

Resultatopgørelse for 2013

Mio. kr.

Renter af kontant indestående 0,9

Puljens samlede resultat 0,9

Formuesammensætning

uden betydning eller negativt for en anden branche. Det

samme gælder for regioner og lande.

Puljeafkast på pensionskonti beskattes i 2013 med

15,3 procent. Afkastet af børneopsparingskonti beskattes

ikke.

Puljeafkastene opgøres på basis af kurserne den 4.

sidste bankdag i december måned og den sidste bankdag

i månederne januar til november.

Forrentning af Kontantpuljen og beløb der

ikke er investeret

Den del af din opsparing i den enkelte ordning, der er

placeret i Kontantpuljen, forrentes pr. den 31. december

2013 på denne måde:

Dit indestående i Kontantpuljen

Pensionsopsparing

Rentesats

Under 25.000 kr. 0,130% pr. år

Under 100.000 kr. 0,175% pr. år

Under 250.000 kr. 0,300% pr. år

På eller over 250.000 kr. 0,800% pr. år

Børneopsparing

Hele saldoen

Rentesats

1,85 % pr. år

Opsparing i de andre puljer, som midlertidigt ikke er

investeret, forrentes pr. 31. december 2013 med

0,800 procent om året.

Rentesatserne er variable, og du kan få oplyst satserne i

din afdeling.

Når tidspunktet nærmer sig for, at din Kapitalpension ophører i Puljeinvest, øges andelen af

puljer med obligationer for at søge at sikre dig et stabilt afkast. Tilsvarende mindskes

andelen af puljer med aktier.

Ønsker du at ændre aktieandelen eller udbetalingstidspunktet, skal du blot kontakte

din rådgiver.

Puljens fordeling på brancher og regioner

For at mindske følsomheden over for udsving i kurs og

afkast spredes investeringen i Puljeinvest på aktier i forskellige

selskaber, brancher og eventuelt lande. Når man

Gennemsnit 2013 Ultimo 2013

Mio. kr. i % Mio. kr. i %

Kontant indestående 140,6 100,0 143,0 100,0

Aktiver i alt 140,6 100,0 143,0 100,0


8 AFK AST 2013

AFK AST 2013 9

Korte danske

obligationer

Danske

obligationer

Indeksobligationer

Danske

aktier

Puljens afkast i procent Puljens afkast i procent Puljens afkast i procent

Puljens afkast i procent

Bruttoafkast

Alle

puljens

omkostninger

Heraf

handelsomkostninger

Bruttoafkast

Alle

puljens

omkostninger

Heraf

handelsomkostninger

Bruttoafkast

Alle

puljens

omkostninger

Heraf

handelsomkostninger

Bruttoafkast

Alle

puljens

omkostninger

Heraf

handelsomkostninger

1. kvartal 2013 0,52 -0,02 -0,02

1. kvartal 2013 0,75 -0,02 -0,02

1. kvartal 2013 -0,30 0,00 0,00

1. kvartal 2013 10,90 -0,10 -0,10

2. kvartal 2013 0,22 -0,01 -0,01

2. kvartal 2013 -0,63 -0,01 -0,01

2. kvartal 2013 -1,85 0,00 0,00

2. kvartal 2013 -1,91 -0,08 -0,08

3. kvartal 2013 0,28 -0,03 -0,03

3. kvartal 2013 -0,48 -0,03 -0,03

3. kvartal 2013 -1,71 -0,01 -0,01

3. kvartal 2013 15,62 -0,08 -0,08

4. kvartal 2013 0,78 -0,03 -0,03

4. kvartal 2013 1,53 -0,01 -0,01

4. kvartal 2013 -0,52 0,00 0,00

4. kvartal 2013 10,65 -0,07 -0,07

Afkast i 2013 1,81 -0,09 -0,09

Afkast i 2013 1,17 -0,07 -0,07

Afkast i 2013 -4,37 -0,01 -0,01

Afkast i 2013 35,25 -0,33 -0,33

Regnskab Regnskab Regnskab

Regnskab

Resultatopgørelse for 2013

Mio. kr.

Resultatopgørelse for 2013

Mio. kr.

Resultatopgørelse for 2013

Mio. kr.

Resultatopgørelse for 2013

Mio. kr.

Renter af danske obligationer

Kursregulering på danske obligationer

Renter af kontant indestående

Kurtage

190,6

-54,1

0,7

-7,2

Renter af danske obligationer

Kursregulering på danske obligationer

Renter af kontant indestående

Kurtage

122,3

-73,4

0,3

-3,5

Renter af indeksobligationer

Indekstillæg

Kursregulering på indeksobligationer

Renter af kontant indestående

Kurtage

93,9

88,2

-379,7

0,2

-0,6

Aktieudbytter

Kursregulering på aktier

Aktieudlån

Renter af kontant indestående

Kurtage

26,8

412,0

5,0

0,0

-4,2

Puljens samlede resultat 130,0

Puljens samlede resultat 45,7

Puljens samlede resultat -198,1

Puljens samlede resultat 439,7

Formuesammensætning Formuesammensætning Formuesammensætning

Formuesammensætning

Gennemsnit 2013 Ultimo 2013

Gennemsnit 2013 Ultimo 2013

Gennemsnit 2013 Ultimo 2013

Gennemsnit 2013 Ultimo 2013

Mio. kr. i % Mio. kr. i %

Mio. kr. i % Mio. kr. i %

Mio. kr. i % Mio. kr. i %

Mio. kr. i % Mio. kr. i %

Danske obligationer

Kontant indestående

8.243,8

78,6

99,1

0,9

8.998,4

35,5

99,6

0,4

Danske obligationer

Kontant indestående

4.814,2

28,7

99,4

0,6

3.995,0

29,4

99,3

0,7

Indeksobligationer

Kontant indestående

4.306,7

18,9

99,6

0,4

4.167,5

18,8

99,6

0,4

Danske aktier

Kontant indestående

1.544,5

4,8

99,7

0,3

1.626,5

13,6

99,2

0,8

Aktiver i alt 8.322,3 100,0 9.033,9 100,0

Aktiver i alt 4.842,9 100,0 4.024,5 100,0

Aktiver i alt 4.325,6 100,0 4.186,3 100,0

Aktiver i alt 1.549,3 100,0 1.640,1 100,0

Puljens fordeling på varighed Puljens fordeling på varighed Puljens fordeling på varighed

Puljens fordeling på brancher

0-2 66 %

>2 34 %

0-2 16 %

2-5 40 %

>5 44 %

0-2 8 %

2-5 1 %

>5 91 %

Materialer 6,6 %

Industri 29,3 %

Forbrugsgoder 5,6 %

Konsumentvarer 4,4 %

Sundhedspleje 36,5 %

Finans 16,9 %

Te lekommunikation og IT 0,7 %

Puljens samlede varighed ultimo 2013 var 1,4. Puljens samlede varighed ultimo 2013 var 4,9. Puljens samlede varighed ultimo 2013 var 7,0.


10 AFK AST 2013

AFK AST 2013 11

Udenlandske

obligationer

Udenlandske

højrenteobligationer

Udenlandske

aktier

Puljens afkast i procent Puljens afkast i procent Puljens afkast i procent

Puljens fordeling på REGIONER OG LANDE

Bruttoafkast

Alle

puljens

omkostninger

1. kvartal 2013 1,54 -0,05 -0,05

2. kvartal 2013 -2,35 -0,06 -0,06

Heraf

handelsomkostninger

Bruttoafkast

Alle

puljens

omkostninger

1. kvartal 2013 1,21 -0,50 -0,01

2. kvartal 2013 -3,18 -0,71 0,00

Heraf

handelsomkostninger

Bruttoafkast

Alle

puljens

omkostninger

Heraf

handelsomkostninger

1. kvartal 2013 8,87 -0,33 -0,16

2. kvartal 2013 -0,62 -0,22 -0,09

Afrika 0,8 %

Asien 11,6 %

Europa 46,1 %

Nordamerika 40,0 %

Sydamerika 1,3 %

Øvrige 0,2 %

3. kvartal 2013 0,04 -0,03 -0,03

3. kvartal 2013 1,06 -0,54 0,00

3. kvartal 2013 3,70 -0,25 -0,12

4. kvartal 2013 -0,02 -0,04 -0,04

4. kvartal 2013 1,32 0,17 0,00

4. kvartal 2013 3,55 -0,25 -0,12

Afkast i 2013 -0,79 -0,18 -0,18

Afkast i 2013 0,40 -1,57 -0,02

Afkast i 2013 15,49 -1,06 -0,49

Ultimo 2013

Regnskab

Regnskab

Regnskab

Fordeling på lande Mio. kr. I %

Resultatopgørelse for 2013

Renter af obligationer

Kursregulering på obligationer

Renter af kontant indestående

Kurtage

Udenlandske omkostninger

0-2 24 %

2-5 34 %

>5 42 %

Mio. kr.

42,5

-55,0

0,5

-2,7

0,0

Puljens samlede resultat -14,8

Formuesammensætning

Udenlandske

obligationer

Kontant indestående

Gennemsnit 2013 Ultimo 2013

Mio. kr. i % Mio. kr. i %

1.343,8

51,0

96,3

3,7

1.422,3

19,7

98,6

Aktiver i alt 1.394,8 100,0 1.442,0 100,0

Puljens fordeling på varighed

Puljens samlede varighed ultimo 2013 var 5,4.

1,4

Resultatopgørelse for 2013

Udbytte af investeringsforeningsandele

Renter af obligationer

Kursregulering på investeringsandele

Kursregulering på obligationer

Renter af kontant indestående

Refusion

Kurtage

Formuesammensætning

Investeringsforeningsandele

Udenlandske

obligationer

Kontant indestående

Gennemsnit 2013 Ultimo 2013

Mio. kr. i % Mio. kr. i %

10.749,7

627,3

70,2

93,9

5,5

0,6

9.979,2

1.085,9

55,5

Mio. kr.

0,0

27,9

-158,6

22,5

0,6

15,1

-2,0

Puljens samlede resultat -94,5

Omkostninger ved investeringsforeningsandele

efter bruttoprincippet -155,2

89,7

Aktiver i alt 11.447,1 100,0 11.120,6 100,0

Puljens fordeling på INVESTERINGSBEVISER

9,8

0,5

Danske Invest Nye Markeder Obl. 27,2 %

Danske Invest Engros Euro Inv.

Grade Corp. 7,1 %

Danske Invest Nye Markeder Obl.

Lokal Valuta 11,9 %

Danske Invest Engros US High Yield

Bonds 16,6 %

Danske Invest Emerging Markets Debt

Hard Currency EUR 6,0 %

Danske Invest Global High Yield Bonds 2,4 %

Danske Invest Euro Investment Grade-Obl. 0,3 %

Danske Invest Euro High Yield-Obl. Udb. 4,7 %

Danske Invest Euro High Yield-Obl.

Acc. DKK 8,4 %

Danske Invest Engros US High Yield

Bond Acc. 5,1 %

Øvrige obligationer, kontant 10,3 %

Resultatopgørelse for 2013

Aktieudbytter

Kursregulering på aktier

Aktieudlån

Renter af kontant indestående

Refusioner

Kurtage

Udenlandske omkostninger

Formuesammensætning

Puljens fordeling på brancher

Energi 9,7 %

IT 12,6 %

Te lekommunikation 2,1 %

Konsumentvarer 9,5 %

Forbrugsgoder 13,4 %

Finans 15,5 %

Sundhed 12,0 %

Materialer 7,2 %

Industri 16,0 %

Forsyning 2,0 %

Mio. kr.

104,8

2.104,8

5,0

1,3

115,8

-59,9

-12,1

Puljens samlede resultat 2.259,7

Omkostninger ved investeringsforeningsandele

efter bruttoprincippet -197,4

Udenlandske aktier

Investeringsforeningsandele

Kontant indestående

Gennemsnit 2013 Ultimo 2013

Mio. kr. i % Mio. kr. i %

4.397,5

11.267,2

150,7

27,8

71,2

1,0

4.339,3

11.078,5

291,4

27,6

70,5

Aktiver i alt 15.815,4 100,0 15.709,2 100,0

1,9

Australien 13,6 0,1

Belgien 31,6 0,2

Bermuda 48,9 0,3

Canada 15,0 0,1

Europa Danske Invest Europa Small Cap 836,9 5,3

Danske Invest Engros Europe

Low Volatility Acc 122,9 0,8

Finland 131,1 0,8

Frankrig 340,5 2,2

Holland 165,2 1,1

Irland 42,9 0,3

Israel 20,2 0,1

Italien 111,0 0,7

Japan 452,7 2,9

Danske Invest Japan 591,3 3,8

Luxembourg 3.515,0 22,4

Norge 122,1 0,8

Portugal 18,2 0,1

Schweiz 518,7 3,3

Spanien 49,3 0,3

Storbritanien 1.007,3 6,4

Sverige 115,4 0,7

Tyskland 529,3 3,4

USA 570,0 3,6

Danske Invest USA 2.701,9 17,2

Danske Invest Engros Low

Volatility Equity USA Akk 46,6 0,3

Danske Invest Engros

USA Aktier 2.271,3 14,5

Verden

Danske Invest Engros

Emerging Markets 587,8 3,7

Danske Invest Teknologi 377,2 2,4

Danske Invest Latinamerika 27,4 0,2

Østrig 36,4 0,2

Kontant 291,4 1,9


12 AFK AST 2013

AFK AST 2013 13

Retningslinjer for Danske Banks

administration af Puljeinvest

Gælder fra 1. maj 2014.

1.Generelt

Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

og kontanter) for et beløb, der omtrent svarer til

det samlede indestående på alle konti, som er tilmeldt

Puljeinvest. Aktiverne administreres i puljer og tilhører

Danske Bank A/S.

Administration, investeringspleje og depotopbevaring af

puljernes værdipapirer er adskilt fra bankens egen beholdning

af værdipapirer.

Vi administrerer Puljeinvest efter reglerne i Finanstilsynets

Bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede

opsparingsformer m.v.

2. Puljernes aktiver

Vi udbyder følgende puljer:

• Kontant

• Korte danske obligationer

Danske obligationer

Danske aktier

• Udenlandske aktier

• Udenlandske obligationer

• Udenlandske højrenteobligationer

• Indeksobligationer

Vi investerer fortrinsvis i de typer af værdipapirer, der

fremgår af de enkelte puljers navne. Vi kan investere i

danske og udenlandske aktier og obligationer og i investeringsbeviser,

der er baseret på danske eller udenlandske

aktier og obligationer.

Vi kan placere alle puljers midler i korte danske obligationer

eller i kontanter, hvis vi vurderer, at det er mest

hensigtsmæssigt. Vi kan ligeledes vælge at lade kontanter

stå i udenlandsk valuta. Kontantpuljen kan dog aldrig

investeres i værdipapirer.

Bortset fra Kontantpuljen kan de enkelte puljers midler

også investeres i finansielle kontrakter, det vil sige

terminsforretninger, køb og salg af optioner, futures og

warrants. Desuden kan banken udlåne værdipapirer. De

finansielle kontrakter er knyttet til de typer af værdipapirer,

de enkelte puljers midler kan investeres i.

Når vi investerer i finansielle kontrakter, er det for at

pleje investeringerne og for at mindske uønsket risiko.

Brugen af finansielle kontrakter og udlån af værdipapirer

sker kun på dækket basis – det vil sige, at det kun

sker i et begrænset omfang, hvis risikoen øges for en

pulje.

3. Puljer og risiko

En investering i Puljeinvest kan overordnet ses som en

investering i obligationer, aktier og kontanter.

3.1 Obligationer

Puljer med obligationer indeholder obligationer med

forskellig varighed*. Når der investeres i obligationer,

er der størst udsving i afkastet på obligationer med lang

varighed. Skemaet her viser rammerne for obligationspuljernes

varighed.

Puljer

Korte danske obligationer

Danske obligationer

Indeksobligationer

Udenlandske obligationer

Udenlandske højrenteobligationer

Samlet

varighed

Højst 2 år

Mindst 3 år

Mindst 3½ år

Mindst 3 år

Mindst 3 år

*Varighed er et udtryk for den procentvise ændring i beholdningens

værdi ved en ændring i renten på et procentpoint. En varighed på f.eks.

tre år betyder, at beholdningens værdi ændres med tre procent ved en

renteændring på et procentpoint.

Når vi beregner varigheden for konverterbare realkreditobligationer

korrigerer vi varigheden for risikoen for

ekstraordinære udtrækninger.

3.2 Aktier

Når der investeres i aktier, er der altid risiko for udsving

i afkastet, og puljer med aktier er derfor sat sammen, så

følsomheden over for udsving i kurs og afkast mindskes.

Det sker ved, at vi spreder investeringerne på aktier i

forskellige selskaber, brancher og eventuelt lande.

3.3 Kontanter

Midler placeres fortrinsvis i kontanter for at mindske

risikoen, når de finansielle markeder midlertidigt er urolige.

3.4 Konti tilmeldt Puljeinvest Bankvalg

I Bankvalg beslutter vi, hvor stor en procentdel af opsparingen

der skal investeres i aktiepuljer henholdsvis

obligationspuljer. Du kan vælge mellem fire niveauer –

høj, middel, lav aktieandel og uden aktier.

Skemaet her viser, hvor stor en procentandel af puljedeltagernes

opsparing vi investerer i aktiepuljer og obligationspuljer

under de forskellige niveauer.

Høj

aktieandel

Middel

aktieandel

Lav

aktieandel

Uden

aktier

Aktiepuljer 60 % 40 % 20 % 0 %

Obl. puljer 40 % 60 % 80 % 100 %

Under niveauerne Høj, Middel og Lav aktieandel kan

andelene svinge med +/- 20 procentpoint i forhold til

andelene i skemaet.

Aktiepuljer omfatter aktier og aktiebaserede værdipapirer.

Obligationspuljer omfatter stats-, realkredit-, skibskredit-

og erhvervsobligationer og obligationsbaserede

værdipapirer. I alle tilfælde kan der være tale om udenlandske

værdipapirer.

I Bankvalg søger vi at opnå et mere stabilt afkast ud fra

den aftalte investeringshorisont. Vi nedtrapper gradvist

placeringen i de puljer, vi vurderer har en relativ stor

kursfølsomhed, i takt med at investeringshorisonten bliver

kortere. Når investeringshorisonten er mindre end

otte år i Bankvalg, bliver aktieandelen relativt mindre i

forhold til opsparinger med en lang investeringshorisont.

Det betyder, at aktieandelen kan blive mindre end de anførte

procentsatser.

For kapitalpension, aldersopsparing, selvpension og børneopsparing

er investeringshorisonten perioden frem til

udløbet af den aftalte bindingsperiode for kontoen. For

ratepension løber perioden frem til det midterste år i

ratepensionens aftalte udbetalingsperiode. Når udbetalingen

af en ratepension er begyndt, er investeringshorisonten

halvdelen af resten af den aftalte udbetalingsperiode.

3.5 Konti tilmeldt Puljeinvest Selvvalg

I Selvvalg beslutter den enkelte puljedeltager sin egen

investeringsstrategi.

4. Beregning og tilskrivning af puljeafkast

Banken beregner puljeafkast ud fra puljernes indtjening.

Puljeafkastet opgøres hver måned efter fradrag af skat,

gebyrer og eventuelle handelsomkostninger. Det sker på

basis af offentligt tilgængelige kurser den sidste bankdag

i månederne januar til november og den 4. sidste

bankdag i december måned. For hver konto opgøres en

procentvis andel af afkastet, som kan være positivt eller

negativt. Puljeafkastet beregnes af det gennemsnitlige

indestående i den enkelte pulje for hver måned.

En gang om året – pr. den 31. december – tilskriver vi

summen af puljeafkast på den enkelte konto. Tilskrivningen

kan være positiv eller negativ. Når en konto ikke

længere er tilmeldt Puljeinvest, tilskrives puljeafkastet

kontoen den dag, tilmeldingen ophører.

Hvis puljemidler er anbragt i kontanter, forrentes de med

den sats, der til enhver tid gælder for indskud i Kontantpuljen.

Hvis midlerne er anbragt i udenlandske kontanter,

er rentesatsen dog bankens rente for valutakonti.

5. Administrationsgebyr

Vi hæver et årligt administrationsgebyr på alle puljekonti.

Gebyret består af et grundgebyr, et puljegebyr og

fra 1. september 2014 et bankvalgsgebyr, hvis kontoen

er tilmeldt Bankvalg.

Vi beregner grundgebyret og bankvalgsgebyret af det

gennemsnitlige indestående beløb på puljekontoen for

hver måned.

Grundgebyr- årligt

Af indestående op til 300.000 kr 0,60 %

Af indestående ml. 300.000 kr. og 500.000 kr. 0,30 %

Af indestående over 500.000 kr. 0,10 %

Bankvalgsgebyr-årligt

(opkræves først fra den 1. septem-ber 2014)

Af hele indeståendet ved Bankvalg 0,15 %

Vi beregner puljegebyret af det gennemsnitlige indestående

i den enkelte pulje for hver måned.


14 AFK AST 2013

AFK AST 2013 15

Puljegebyr om året

Kurtagesatser

Korte danske obligationer 0,15 %

Danske obligationer

Indeksobligationer

Udenlandske obligationer

0,30 %

Udenlandske højrenteobligationer 0,80 %

Danske aktier 0,90 %

Udenlandske aktier 1,20 %

Obligationer og finansielle kontrakter på

obligationer

Danske aktier og finansielle kontrakter på

danske aktier

Udenlandske aktier og finansielle kontrakter på

udenlandske aktier

Investeringsforeninger

Højst 0,10 %

Højst 0,40 %

Højst 0,50 %

Ingen

(afholdes af investeringsforeningen)

Administrationsgebyret er minimum 100 kr. om året og

hæves på puljekontoen pr. den 31. december hvert år,

eller når en konto ikke længere er tilmeldt Puljeinvest.

Vi beregner ikke administrationsgebyr af et indestående

i Kontantpuljen.

6. Handelsvilkår og omkostninger

Banken vælger handelsform for at opnå det bedst mulige

resultat for dig – kaldet best execution. Det sker

efter vores politik for udførelse af ordrer, som du kan få

i vores afdelinger. Du kan også se den på www.danskebank.dk.

Vi betinger os så vidt muligt, at banken får leveret

værdipapirerne i det øjeblik, vi betaler for dem.

Hvis der skal veksles valuta, sker det til den købs- eller

salgskurs, der er på den aktuelle valuta i banken på det

pågældende tidspunkt.

Vi beregner kurtage af kursværdien for obligationer og

aktier, og for futures og optioner beregner vi kurtage af

kontraktbeløbet.

Fra 1. september 2014 beregner banken ikke længere

kurtage, da denne omkostning vil blive dækket via administrationsgebyret

7. Retningslinjerne kan ændres

Banken kan ændre retningslinjerne for Puljeinvest med

mindst tre måneders skriftligt varsel.

Hvis vi ændrer retningslinjerne, sender vi nye Retningslinjer

for bankens administration af Puljeinvest til dig.

Retningslinjerne for bankens administration af Puljeinvest

er godkendt af bankens direktion i december 2013.

Hvis der i forbindelse med en handel pålægges en afgift,

f.eks. stempelafgift, er det en omkostning, som trækkes

fra, når vi beregner puljeafkast – se punkt 4 Beregning

og tilskrivning af puljeafkast. Det gælder også kurtage.

Hvert kvartal oplyser vi i Aktuel information om Puljeinvest,

hvor mange procent de samlede udgifter til gebyrer

og omkostninger udgør af hver puljes værdi.

Ingen kurtage fra den 1. september 2014

Indtil den 31. august 2014 beregner banken kurtage

ved hver handel.

More magazines by this user
Similar magazines