14.01.2015 Views

J-nr. Projekt titel Institution/Forening Kontaktpers. Adresse Postnr. By ...

J-nr. Projekt titel Institution/Forening Kontaktpers. Adresse Postnr. By ...

J-nr. Projekt titel Institution/Forening Kontaktpers. Adresse Postnr. By ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

J-<strong>nr</strong>. <strong>Projekt</strong> <strong>titel</strong> <strong>Institution</strong>/<strong>Forening</strong> <strong>Kontaktpers</strong>. <strong>Adresse</strong> Post<strong>nr</strong>. <strong>By</strong> Kommune Telefon Tilsagn i<br />

kr.<br />

2008-<br />

8905<br />

2008-<br />

8923<br />

2008-<br />

9130<br />

Smagen af trekantområdet<br />

Skallerup-Vennebjerg-<br />

Lønstrup<br />

Aktiviteter i Brovst idræts og<br />

kulturcenter<br />

På gyngende grund.<br />

Etablering af et<br />

naturformidlings- og<br />

kulturhus ved Vilsted Gamle<br />

Kro<br />

2008-<br />

8978 HANDLEPLAN HELLUM<br />

2008-<br />

8610 "Du bor i din naboby"<br />

2008-<br />

9081<br />

Landsbyrådet<br />

Skallerup-<br />

Vennebjerg-Lønstrup<br />

REGION NORDJYLLAND<br />

Tove Marquardsen<br />

c/o M. Kabelsvej<br />

63, Lønstrup 9800 Hjørring Hjørring 98960127 36.000<br />

Skovgård/Brovst<br />

KFUM IF Jette Brogaard Kaj Munks Vej 5 9460 Brovst Jammerbugt 98233281 40.000<br />

Vilsted<br />

Medborgerforenig<br />

Hellum<br />

Landsbyforening<br />

Karin Simensen<br />

Johnny Lorentsen<br />

Hobrovej 50,<br />

Vilsted 9670 Løgstør<br />

Vesthimmerland<br />

30995443 41.250<br />

Møllebakken 9,<br />

Hellum 9520 Skørping Rebild 98398060 62.500<br />

Morsø Kommunes<br />

Landdistriktsråd Keld Andersen Sundbyvej 174 a 7950 Erslev Morsø 97746229 70.000<br />

Fra "Vold og Magt" til "Nabo<br />

Pagt" Jens Peter Lunden Mette Lunden Allingdamvej 50 9850 Hirtshals Hjørring 30650400 90.000<br />

2008-<br />

6718 Studedrift fra Thy til Slesvig<br />

2008-<br />

9121<br />

2008-<br />

9320<br />

2008-<br />

Kvinder i<br />

forsamlingshusbestyrelserne<br />

Udvikling og implementering<br />

af "borgernes<br />

landdistriktspolitik"<br />

Kulturprojektet<br />

"Teutonernes Rejse" Nora Hornstrup Vandhøjvej 83 7752 Snedsted Thisted 51749447 100.000<br />

Nordjyske<br />

Forsamling og<br />

Kulturhuse Ejvind Lassen Damvej 1, Stenild 9500 Hobro Mariagerfjord 23611083 115.000<br />

Vesthimmerlands<br />

Kommune, Kultur- og<br />

Fritidsforvaltningen Else Berntsen Torvegade 15 9670 Løgstør<br />

Vesthimmerland<br />

99668402 125.000<br />

8993 Fællesprojekt i Kongerslev<br />

Kongerslev Kulturog<br />

Aktivitetsforening Preben Pedersen Gartnervænget 20 9293 Kongerslev Aalborg 24910381 147.500<br />

2008-<br />

8330<br />

<strong>Projekt</strong>ering af<br />

"Folkekulturcenter Rebild",<br />

som kraftcenter i Rebild<br />

kommune He<strong>nr</strong>ik Schou Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild 99889988 212.500<br />

2008-<br />

9125<br />

Leveby 2010: Et attraktivt<br />

hverdagsliv som kickstarter<br />

for øget bosætning og<br />

livskvalitet i landdistrikter Hørring Kommune Helle Lassen Nørregade 2 9800 Hjørring Hjørring 72333231 245.000


2008-<br />

8324 Kultur i landdistrikterne<br />

2008-<br />

9195<br />

Vækstgruppen for kvindelige<br />

ejerledere<br />

Kultur og<br />

Fritidsforvaltningen Jens Lykke Fjordgade 5 9550 Mariager Mariagerfjord 97113505 150.000<br />

Frederikshavn<br />

Erhvervsråd<br />

Karen Bagge-<br />

Nielsen Silovej 8 9900<br />

REGION MIDTJYLLAND<br />

Frederikshavn<br />

Frederikshavn 98458000 168.000<br />

2008-<br />

8956<br />

2008-<br />

<strong>Forening</strong>sudvikling - et<br />

samarbejdsprojekt imellem<br />

foreningerne i Guldsted &<br />

Omegn<br />

Selvstændig i<br />

landdistrikterne - hvordan<br />

9054<br />

2008-<br />

9328 Rasmus Rejsebud<br />

2008-<br />

9332<br />

2008-<br />

9043<br />

2008-<br />

Gludsted Gymnastik<br />

& Idrætsforening Kirsten Hoffmann Pilevænget 2 7361<br />

Djursland<br />

Ejstrupholm<br />

Ikast-Brande 75775870 40.000<br />

Landboforening Christian Thomsen Føllevej 5 8410 Rønde Syddjurs 87912000 63.000<br />

Hedensted<br />

Kommune Susanne Ernst Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Hedensted 79755289 87500<br />

Kulturprojektet Vandskel<br />

2008-2010 Bølling Sø Spillene Ejner Husted<br />

Kragelund<br />

Møllevej 4 8600 Silkeborg Silkeborg 86855119 97.500<br />

"Nye veje i udvikling af<br />

erhvervsmiljøet på landet,<br />

Syddjurs Kommune" Syddjurs Kommune Poul Møller Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Syddjurs 87535370 98.000<br />

Djursland United -<br />

8332<br />

2008-<br />

8914 Forsøg med 10+<br />

samarbejd med din nabo LAG Djursland Karen Just Stabrandvej 51 8560 Kolind Syddjurs 86396001 100.000<br />

Struer<br />

Statsgymnasium Majken Miller Jyllandsgade 2 7600 Struer Struer 97854300 103.400<br />

2008-<br />

8952 Mellerup Strand og fiskepark<br />

Mellerup <strong>By</strong>laug,<br />

Egon Dal Egon Dal Tathøj 14 8930<br />

Randers<br />

NØ Randers 86440073 137.500<br />

2008-<br />

9158<br />

Integration af<br />

tilknytterfamilier med afsæt i<br />

lokale ressourcerbørneklub<br />

og forældrenetværk på Mols<br />

og Helgenæse<br />

Strands<br />

forsamlingshus<br />

Suzan Tugcu<br />

Knudshøjvej 1,<br />

Strande 8420 Knebel Syddjurs 86350525 140.250<br />

2008-<br />

8977<br />

Nicheproduktioner for<br />

kvinder på landet - kursus<br />

og netværk<br />

2008-<br />

8958 Kvinde - kendt dit netværk<br />

Landsforeningen for<br />

Landboturisme Silke Lorenzen Føllevej 5 8410 Rønde Syddjurs 87912042 155.000<br />

Familie og Samfund<br />

Midtjylland Aase Jøker Jensen Toften 16, Uhre 7330 Brande Ikast-Brande 97187072 157.500


2008-<br />

8171<br />

2008-<br />

9042<br />

Alternative<br />

transportsløsninger er lige<br />

noget for kvinde med fart i<br />

blodet!<br />

Vidensatellit på landet:<br />

Uddannelse og<br />

professionelle netværk i<br />

landdistrikter<br />

Samsøs Heltinder<br />

Malene Annikki<br />

Lund Fredriksberg 31 8305 Samsø Samsø 20493311 160.000<br />

Skive Kommune, by<br />

og landsbyudvikling He<strong>nr</strong>ik Willadsen Skolevej 5 7870 Roslev Skive 99156220 187.500<br />

2008-<br />

9083<br />

2008-<br />

8608<br />

2008-<br />

9044<br />

2008-<br />

9132<br />

2008-<br />

9079<br />

"Udviklings- og<br />

mobilitetssamtaler med<br />

højtuddannede". EURA A/S Lone Nystrup<br />

Landdistrikternes<br />

transportbehov<br />

Hammershusvej<br />

10E 7400 Herning<br />

Herning/Ringkøbing-Skjern<br />

97355000 189.530<br />

<strong>Forening</strong>en til<br />

Udvikling af<br />

Landboliv Torkil Forman Kongensbrovej 13 8881 Thorsø Favrskov 86966445 235.000<br />

Idrætsforeningerne i<br />

oplevelsesøkonomien -<br />

aktivering af det 3. netværks<br />

bidrag til udvikling af<br />

turismen i landdistrikterne DGI Østjylland Flemming Mølgaard Ågade 97, 1 8370 Hadsten Favrskov 20279188 338.728<br />

Netværksdannelse imellem<br />

lokalsamfundene samt<br />

udarbejdelse af Lokal<br />

UdviklingsPlaner til styrkelse<br />

af bosætningen i Struer<br />

Kommune<br />

Merethe Juul<br />

Thysen<br />

Kirstensvej 2,<br />

Humlum 7600 Struer Struer 20285668 339.200<br />

LAG Struer<br />

Landsbyportrætter - At<br />

synliggøre det attraktive -<br />

Øget tilflytning og større<br />

kønsbalance i<br />

landdistrikterne Skive kommune He<strong>nr</strong>ik Villadsen Torvegade 10 7800 Skive Skive 99155500 438.440<br />

2008-<br />

8275<br />

2008-<br />

8331<br />

2008-<br />

8338<br />

Landsbyen hald giver<br />

facebook baghjul<br />

Hald Forsamlingshus<br />

v/Charlotte Carlsen Charlotte Carlsen Tvedeveh 3 Hald 8983 Gjerlev Randers 86474046 91.250<br />

Innovationsdøgn - Lokal Den lokale<br />

Udvikling og Liv i<br />

aktionsgruppe LAG<br />

Lodsvejen 57,<br />

Randers<br />

Landdistriktet<br />

Randers<br />

Mette Risager Mellerup 8930 NØ Randers 86440306 135.000<br />

Netværk som<br />

udviklingsdynamo til<br />

virksomhedsdrevet udvikling<br />

på landet Randers Kommune Kim Kofod Laksetorvet 8900 Randers C Randers 89151515 175.825


2008-<br />

8492<br />

Fælles bosætningsplan og<br />

forsøg med nye<br />

bosætningsaktiviteter i<br />

landdistrikerne<br />

Ringkøbing-Skjern<br />

Kommune Jakob Lorenzen Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing<br />

REGION SYDDANMARK<br />

Ringkøbing-<br />

Skjern 99742424 197500<br />

2008-<br />

9030<br />

2008-<br />

9330<br />

2008-<br />

8987<br />

Arnum/Højrup Sogn - et<br />

landdistriktsfyrtårn på<br />

hedesletten mod vest i<br />

Haderslev Kommune<br />

Arnum/Højrup<br />

Lokalråd Søren Jessen Sildal 19, Arnum 6510 Gram Haderslev 74826430 37.500<br />

Skamby Friskole som det<br />

lokale landdistriktets<br />

kulturcenter og<br />

udviklingsdynamo Skamby Friskole Bjarne Ottesen Torupvej 59 5485 Skamby Nordfyn 64851374 60.000<br />

Landsbyer og<br />

kvindenetværk<br />

LandboSyd<br />

Kirsten Broch<br />

Nielsen Peberlyk 2 6200 Aabe<strong>nr</strong>aa Aabe<strong>nr</strong>aa 61627724 90.000<br />

2008-<br />

8995<br />

2008-<br />

8385<br />

2008-<br />

9041<br />

2008-<br />

9113<br />

2008-<br />

Udvikling gennem sparring -<br />

Sønderballe og<br />

Enderupskov landdistrikter<br />

Tiltrækning og fastholdelse<br />

Sønderballe Ejerlavs<br />

Beboerforening<br />

Mette Zippora Leth<br />

Andersen<br />

af kvinder på Horne Land - Horne Land Lokalråd Pauk Hegedahl Store Stege 20 5600 Dyreborg<br />

Lokale UdviklingsPlaner og<br />

aktiviteter, som bidrager til<br />

øget bosætning i alle<br />

Tønder Kommunes<br />

Tønder Kommunes<br />

landdistrikter<br />

Landdistriktsråd<br />

Gåsevig 2,<br />

Sønderballe 6100 Haderslev Haderslev 74575763 100.000<br />

Faaborg-<br />

Midtfyn 62618755 124.000<br />

Merethe Juul<br />

Thysen Gammelbyvej 2 6780 Skærbæk Tønder 20285668 173.450<br />

Kvinder og bæredygtig<br />

landdistriktsudvikling GrøntForum Britta Edelberg Vedelsgade 6 7100 Vejle Vejle 76401976 183.096<br />

"Virtuelle Kulturnetværk på<br />

Sydvestfyn"<br />

8586<br />

2008-<br />

9020 Mobilt Frivilligcenter<br />

2008-<br />

9209 Plads til udvikling - LAG Aabe<strong>nr</strong>aa<br />

2008-<br />

9106<br />

2008-<br />

8383<br />

<strong>Forening</strong>en<br />

Kulturcentralen Niels Aagaard Rønholdtvej 1 5492<br />

Vissenbjerg<br />

Assens 65967580 188.400<br />

Frivilligcenter<br />

Sønderborg<br />

Sønderborg Andrea Bäumer Perlegade 14, 1 6400<br />

Sønderborg 25320959 200.000<br />

Martin Helt<br />

Brunsgard Bjerggade 4 K 6200 Aabe<strong>nr</strong>aa Aabe<strong>nr</strong>aa 73311342 225.000<br />

Guld eller gylle - Landet set<br />

med unge øjne Brandbjerg Højskole Mette Øyås Brandbjergvej 12 7300 Jelling Vejle 61344916 260.000<br />

´Kulinariske kontor´udvikling<br />

af en privat<br />

servicefacilitet i det<br />

kulinariske felt Kulinarisk Sydfyn Mikael Hansen Søkildevej 15 5700 Svendborg Svendborg 62224474 375.000


2008-<br />

9026<br />

2008-<br />

9008<br />

2008-<br />

Udvikling af leder- og<br />

innovationsuddannelse<br />

retter mod selverhvervende<br />

kvinder i mikrovirksomheder<br />

Bosætning på 27 småøer:<br />

fra fælles vision til lokal<br />

handling<br />

8326 Iværksætterhus Jernved<br />

Etablering af samarbejde<br />

2008- mellem foreninger og 5<br />

8382 sogne<br />

Innovationsfabrikken<br />

Syddanmark Lisbeth Jensen Honnørkajen 1 6100 Haderslev Haderslev 73622024 375.000<br />

Småøernes<br />

Aktionsgruppe Morten Priesholm Strynø Brovej 12 5900 Rudkøbing Langeland 38330067 400.000<br />

Fællesudvalget for<br />

Jernved/Jernvedlund Arne Hansen Plugstrupvej 26 6771<br />

Gredstedbro<br />

Esbjerg 75435240 438.090<br />

Errindlev<br />

Beboerforening Knud Jensen Skolevænget 15 4895 Errindlev Lolland 24485740 24.000<br />

2008-<br />

8588<br />

<strong>Projekt</strong>planlægning af nyt<br />

fælles serviceområde i Øster<br />

Lindet (Hovgårdsvej)<br />

Lokalrådet for Øster<br />

Lindet Sogn<br />

Hans Thorkil<br />

Matzen Lindvevej 2 A 6630 Rødding Vejen 40725140 32.500<br />

2008-<br />

8495<br />

2008-<br />

Kvindenetværk i Brøns. Et<br />

netværk for kvinder der<br />

gennem fælles oplevelser,<br />

sammen vil være, opleve og<br />

forstå<br />

Kvindenetværk<br />

Brøns Karin Lorenzen Ribevej 83 6780 Skærbæk Tønder 22257649 49.375<br />

8321 Ungdoms LAG Haderslev LAG Haderslev Peter Sørensen Gåskærgade 26 6100 Haderslev Haderslev 74341725 87.500<br />

2008-<br />

7695<br />

Udvikling af initiativplan for<br />

øget bosætning og erhverv<br />

på Fanø Fanø Kommune Jacob Bay Skolevej 5-7 6720<br />

Nordby,<br />

Fanø Fanø 76660660 140.000<br />

2008-<br />

8493<br />

2008-<br />

8573<br />

2008-<br />

8989<br />

WEB 2.0 som<br />

udviklingsfaktor OG<br />

bindemiddel i et landdistrikt Skrave Lokalråd Arne Jørgensen<br />

Fremme af e-<br />

handelspotentialet i ny og<br />

eksisterende små og<br />

mellemstore virksomheder<br />

Københovedvej<br />

Skovvej 3 6630 Rødding Vejen 74847168 157500<br />

Fonden<br />

InnovationsHus Syd Jakob Bisgaard Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding vejen 73848500 277.380<br />

REGION SJÆLLAND<br />

Øboerne møder højskolen:<br />

Den lille ø-højskole Vallekilde Højskole Bo Espersen Vallekildevej 9 4534 Hørve Odsherred 59656045 18.000<br />

2008-<br />

9182 I Love Hårbølle<br />

2008-<br />

9011<br />

Den levende Lndsby<br />

ApS Elsebeth Lynge Vindebækvej 48 4792 Askeby Vordingborg 20421863 54.500<br />

Det gode liv - på Lolland-<br />

Falster Kirsten Sydendal Kirsten Sydendal Skovvej 33 4944 Fejø Lolland 54676530 130.000


2008-<br />

9104 Fladså Udviklingsforum<br />

2008-<br />

8174<br />

2008-<br />

9080<br />

2008-<br />

9170<br />

"Lokal fremstilling med<br />

social kompetence" -<br />

Klima- og Energifestival<br />

Fladså<br />

Udviklingsforum<br />

Vordingborg<br />

Udviklingsselskab<br />

A/S i samarbejde<br />

med netværket for<br />

Lokal Fremstilling<br />

med omtanke på<br />

Møn og Sjælland,<br />

v/<strong>Forening</strong> Kultivator<br />

Carsten Saugmann<br />

Sønder Tolsbjergvej 7 4700 Næstved Næstved 28962555 200.000<br />

Mette Nygaard<br />

Jensen Storegade 2 4780 Stege Vordingborg 55860400 250.000<br />

Lolland Lolland Kommune Lone Gjerulff Bak Jernbandegade 7 4930 Maribo Lolland 29466678 300.000<br />

Social inklusion i<br />

landdistrikter i Lolland <strong>Forening</strong>en Den<br />

kommune<br />

Boligsociale Fond Bjørn Christensen Herredsvejen 2 3400 Hillerød Lolland 49704555 kr 309.500<br />

2008-<br />

9787<br />

Dynamisk internetbaseret<br />

3Ø udviklingsplan for<br />

Askø/Lilleø, Femø og Fejø<br />

2008-<br />

8245 Den Bæredygtige Landsby<br />

2008-<br />

9115<br />

I alt<br />

Mentorfamilier i<br />

landdistrikterne<br />

Fejøforeningen<br />

Erhvervssamarbejdet<br />

Sjælland<br />

<strong>Forening</strong>en<br />

Nydansker<br />

He<strong>nr</strong>iette Spandet<br />

Jensen Brigetvej 6 4944 Fejø Lolland 54712320 34.250<br />

Universitetsparken<br />

Anders Sørensen 7 4000 Roskilde Roskilde 46740201 225.000<br />

REGION HOVEDSTADEN<br />

Torben Møller-<br />

Hansen<br />

Sankt Peders<br />

Stræde 28C, 4.<br />

sal 1453<br />

København<br />

/Bornholm/<br />

Stevns<br />

Bornholm/<br />

Stevns 33934383 249.875<br />

11.039.289

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!