Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Hvis du bliver ledig

ARBEJDSLIVET

Ansættelseskontrakt

Når du bliver ansat, skal du have en ansættelseskontrakt.

Den indeholder oplysninger om de væsentligste

vilkår for ansættelsen. Det kan blandt

andet være:

• Jobbeskrivelse

• Løn og arbejdstid

• Ferie

• Mødetider

• Opsigelsesvarsel

Arbejdsløshedsforsikring

Når du er kommet i arbejde, er det en god idé, at du

melder dig ind i en arbejdsløshedskasse*, a-kasse.

Den giver dig mulighed for at få hjælp og økonomisk

understøttelse, arbejdsløshedsdagpenge*,

hvis du bliver arbejdsløs. Udgifterne til a-kassemedlemsskabet

kan trækkes fra i skat.

For at få arbejdsløshedsdagpenge, hvis du bliver arbejdsløs,

skal du opfylde nogle betingelser. Du skal

have været medlem af en a-kasse i et år og have

haft arbejde i et vist omfang. A-kassen skal vejlede

dig om de nærmere betingelser.

Henvend dig på jobcenteret

Hvis du mister dit arbejde, skal du henvende dig på

jobcenteret i din kommune den første dag, du er

ledig.

Her skal du registreres som arbejdssøgende. Hvis

du er medlem af en a-kasse, får du et dagpengekort,

som du skal bruge for at få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge

fra din a-kasse.

Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, kan du få

kontanthjælp eller starthjælp. Du har ret til kontanthjælp,

hvis du har opholdt dig i Danmark i sammenlagt

syv af de seneste otte år. Hvis du ikke har det,

og kan du ikke forsørge dig selv, kan du få starthjælp.

Den er lavere end kontanthjælpen.

102

Medborger_indmad_tryk.indd 102 24/06/07 23:57:49

More magazines by this user
Similar magazines