Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Det danske

arbejdsmarked

I gang med at søge arbejde

Så hurtigt som muligt og senest en måned, efter

at du er blevet ledig, skal du udarbejde et CV med

oplysninger om din erhvervserfaring, uddannelse

og personlige interesser og kompetencer. Dit CV

skal lægges ind i jobcentrenes landsdækkende database,

jobbanken på www.jobnet.dk. Du skal selv

udarbejde dit CV og har selv ansvar for de oplysninger,

du giver. Men du kan få hjælp og vejledning

på Jobcenteret eller hos din a-kasse til at udarbejde

det.

Overenskomster – den danske model

I Danmark aftales en lang række løn- og arbejdsvilkår

mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Det

sker i kollektive overenskomster, som indgås mellem

fagforeninger og arbejdsgiverforeninger. Kollektive

overenskomster indeholder bestemmelser

om for eksempel løn, arbejdstid, uddannelse, pension

og regler om løn under sygdom og opsigelsesvarsel.

Der er ikke tradition for at lovgive om disse

forhold. Derfor taler man om ”den danske arbejdsmarkedsmodel”.

ARBEJDSLIVET

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil

sige, at du skal søge job og tage imod et tilbud om

job, så snart det er der. Hvis det ikke lykkes dig at

få et job, får du hjælp i Jobcenteret. Du skal møde

til de samtaler, du bliver indkaldt til. Og du skal tage

imod de tilbud, som kommunen giver dig som aktivering*.

Det kan være kurser, praktik i en virksomhed

eller ansættelse med løntilskud.

Hvis du er i tvivl om noget, skal du spørge Jobcenteret

eller din a-kasse.

Fredspligt i overenskomstperioden

Når en overenskomst er indgået, er der fredspligt.

Det betyder blandt andet, at der ikke må strejkes eller

lock-outes i den periode, overenskomsten gælder.

Hvis der opstår konflikter på arbejdsmarkedet,

løses de af arbejdsmarkedets parter selv, uden at

staten blander sig i forhandlingerne eller løsningen.

37 timer om ugen

Fuld arbejdstid er normalt 37 timer om ugen. Når

man er lønmodtager, optjener man ret til betalt ferie

fra arbejdsgiveren. Alle lønmodtagere har ret til fem

ugers ferie om året. Både mænd og kvinder har ret

til barselsorlov. Der er strenge regler om arbejdsmiljø

og sikkerhed. Børn under 13 år må ikke arbejde

uden for hjemmet.

103

Medborger_indmad_tryk.indd 103 24/06/07 23:57:49

More magazines by this user
Similar magazines