Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

ARBEJDSLIVET

repræsentanter for de ansatte og for ledelsen, og

som varetager det daglige arbejdsmiljøarbejde. På

arbejdspladser med under ti ansatte varetager arbejdsgiveren

og den ansatte sikkerheds- og sundhedsarbejdet

i samarbejde.

Diskrimination

Det er forbudt at diskriminere på grund af køn, alder,

handicap, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse,

seksuel orientering, national, social eller

etnisk oprindelse.

Sikkerhedsrepræsentant*

På mange arbejdspladser vælger de ansatte en sikkerhedsrepræsentant.

Sikkerhedsrepræsentanten

er med til at holde øje med arbejdsmiljøet, sådan

at de ansatte for eksempel ikke arbejder ved farlige

maskiner eller med sundhedsfarlige stoffer uden

sikkerhedsudstyr eller bliver stressede af deres arbejde.

Tal med din sikkerhedsrepræsentant, hvis du oplever,

at dit arbejdsmiljø ikke er i orden. Sikkerhedsrepræsentanten

er ligesom tillidsrepræsentanten

beskyttet mod at blive fyret.

Arbejdsskader skal meldes

Alle arbejdsgivere skal forsikre deres ansatte mod

arbejdsskader og sørge for, at skader bliver meldt til

Arbejdstilsynet* og Arbejdsskadestyrelsen*. Det er

arbejdsgiverens forsikringsselskab, der udbetaler

erstatninger.

Folketinget har ved lov nedsat et ligestillingsnævn,

som behandler sager om diskrimination på grund af

køn. Se www.ligenaevn.dk. Institut for Menneskerettigheder

har udpeget en klagekomite for etnisk

ligebehandling. Den har som opgave at behandle

sager om diskrimination på grund af etnisk oprindelse.

Se www.klagekomite.dk.

Alle sager om diskrimination kan indbringes for de

almindelige domstole.

Hvis du er medlem af en fagforening, kan den hjælpe

dig, hvis du oplever at blive diskrimineret på dit

arbejde eller i forbindelse med, at du søger nyt arbejde.

Du har altid selv mulighed for at melde det til Arbejdsskadestyrelsen*,

hvis du er kommet til skade

på dit arbejde. Det er vigtigt, at Arbejdsskadestyrelsen

får besked inden et år. Ellers kan du risikere at

gå glip af en eventuel erstatning.

106

Medborger_indmad_tryk.indd 106 24/06/07 23:57:51

More magazines by this user
Similar magazines