Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Det danske skattesystem

Alle betaler skat

Alle, der bor i Danmark, skal betale skat, hvis de har

en indtægt. Det gælder også, hvis du er:

• Arbejdsløs og modtager kontanthjælp

fra staten eller dagpenge fra din a-kasse.

• Studerende og modtager SU, Statens

Uddannelsesstøtte.

• Pensionist og får folkepension.

• Arbejder i udlandet eller har en indtægt fra

udlandet, men bor i Danmark.

• Har din egen virksomhed.

Til stat og kommune

Det danske skattesystem fungerer på den måde,

at alle privatpersoner betaler skat af deres indtægt

til stat og kommune. Hvis du ejer en ejendom, skal

du betale ejendomsskat. Medlemmer af Folkekirken

betaler kirkeskat. Virksomhederne betaler selskabsskat.

Hvis du har kapitalindtægt, for eksempel

fra investeringer i værdipapirer, skal du betale skat

af den.

Indirekte skatter

Foruden indkomstskat betaler vi indirekte skatter

i form af moms, hver gang vi køber en vare eller

en serviceydelse. Desuden betaler vi afgifter på en

række varer som biler, benzin, alkohol og tobak.

Muligheder for fradrag

Nogle udgifter kan trækkes fra indkomsten, inden

skattemyndighederne beregner skatten.

Det er for eksempel renteudgifter til gæld, udgifter

til fagforeningskontingent, arbejdsløshedsforsikring

og børnebidrag og udgifter til transport i forbindelse

med arbejde. Det kommer dog an på, hvor langt du

har til arbejde. Desuden får alle et særligt personfradrag,

som ikke er knyttet til nogen bestemt udgift.

Selvangivelse

Hvis du er lønmodtager, bliver skatten automatisk

trukket fra din løn, inden du får den udbetalt.

Du skal hvert år udfylde en selvangivelse, som skal

indeholde oplysninger dels om dine indtægter, dels

om de fradrag, du har. Du modtager selvangivelsen

i marts, og har du ændringer til den, skal de være

indleveret senest 1. maj. Du kan rette oplysningerne

på et skema, der følger med, og sende det til SKAT.

Du kan også rette via telefonen eller internettet på

www.skat.dk.

Du får så en årsopgørelse, der viser, hvor meget du

har betalt i skat, og om du skal efterbetale eller har

penge til gode.

ØKONOMI OG FORBRUG

117

Medborger_indmad_tryk.indd 117 26/06/07 13:32:00

More magazines by this user
Similar magazines