Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Rige muligheder

Danmark har et rigt kultur- og fritidsliv. Det omfatter

alt fra musik, teater, biografer, billedkunst, museer

og udstillinger til foredrag, fritidsundervisning, idræt

og mange forskellige foreninger.

Kommunerne samarbejder med foreninger om

aktiviteter i lokalområdet. Det kan du læse om på

kommunens hjemmeside.

Nogle aktiviteter og arrangementer er gratis, andre

koster mange penge. Pensionister og studerende

kan få rabat mange steder.

Mange biblioteker har klubber for de unge, arrangerer

udstillinger, viser film og børneteater og indbyder

til foredrag. Mange tilbyder også lektiehjælp,

sprogstimulering for små børn og forskellige integrationsarrangementer.

Bøger på flere sprog

På biblioteket kan du få hjælp til at finde bøger og

tidsskrifter på flere sprog. Har biblioteket ikke selv

bøgerne eller tidsskrifterne, kan bibliotekaren bestille

dem til dig.

KULTUR OG FRITID

Du kan fi nde oplysninger om aktuelle kulturbegivenheder

i hele landet på www.kultunaut.dk.

Start på biblioteket

Biblioteket er et godt sted at starte, når du vil lære

mere om det danske samfund eller fi nde ud af, hvad

der foregår i kommunen, hvor du bor.

Du kan få hjælp

Det er gratis at gå på biblioteket. På biblioteket kan

du låne bøger, musik, dvd’er og computerspil. Du

kan også få adgang til internettet, læse dagens

aviser og få hjælp til at fi nde bestemte oplysninger

eller materialer. Blandt andet kan du finde mange

nyttige pjecer fra organisationer og offentlige myndigheder.

121

Medborger_indmad_tryk.indd 121 24/06/07 23:58:09

More magazines by this user
Similar magazines