Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Foreningslivet

Aftenskoler

Undervisning i mange fag

Mange går på aftenskoler, hvor de får undervisning

i mange forskellige emner. Det kan være undervisning

i sprog og andre boglige fag. Det kan også

være fi losofi , historie, børneopdragelse og foredrag

om kulturelle emner. Der er også undervisning i

krop og bevægelse, madlavning, syning, maling,

sang og meget andet. Mange aftenskoler har særlige

tilbud til nye medborgere. Aftenskolerne drives

som regel af et oplysningsforbund*, for eksempel

AOF, Arbejdernes Oplysningsforbund, LOF, Liberalt

Oplysningsforbund eller FOF, Folkeligt Oplysningsforbund.

Mennesker med fælles interesser

Danmark er blandt de lande i verden, hvor den største

del af befolkningen er medlem af en forening.

I foreningerne mødes mennesker med fælles interesser.

De kan være faglige, politiske eller kulturelle.

Mange meget forskellige interesser

Der findes et utal af foreninger, organisationer og

klubber. Idrætsforeninger, partiforeninger, boligforeninger,

kunstforeninger, musikforeninger, indvandrerforeninger,

religiøse foreninger og foreninger

for folk med en særlig hobby. Se for eksempel i den

lokale telefonbog under ”foreninger”. Og på din

kommunes hjemmeside.

KULTUR OG FRITID

Kurserne koster penge, men da skolerne får tilskud

fra kommunerne, skal kursisterne ikke selv betale

det hele.

På din kommunes hjemmeside kan du finde aftenskolerne

i dit område.

Nogle arbejder for en sag

Der er også foreninger, der arbejder for at varetage

interesserne for mennesker med handicap, forskellige

patientgrupper, ældre eller homoseksuelle. Og

foreninger der arbejder for en bestemt politisk sag,

for eksempel miljø eller dyrevelfærd.

Mødesteder

Endelig findes der også mødesteder, klubber og

kulturhuse, som ofte er knyttet til et boligområde,

hvor folk spiller kort, debatterer, dyrker en fritidsinteresse

eller lytter til foredrag.

Alle kan starte forening

Alle har ret til at starte en forening. Det kræver blot,

at man holder et møde – en stiftende generalforsamling

– hvor man beslutter og nedskriver for-

125

Medborger_indmad_tryk.indd 125 24/06/07 23:58:13

More magazines by this user
Similar magazines