Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Religion

Alle kan frit dyrke deres religion

I Danmark kan alle frit dyrke enhver religion eller

livsopfattelse, så længe de respekterer lovgivningen.

Alle kan også frit ændre deres overbevisning

eller religiøse tilhørsforhold – for eksempel ved at

forlade et trossamfund og blive tilknyttet et andet.

Der fi ndes og praktiseres mange forskellige livsopfattelser

og overbevisninger. Nogle tror på noget

guddommeligt; andre gør ikke, men bygger deres

livsopfattelse på verdslige, humanistiske eller andre

værdier.

Den danske Folkekirke*

Opgaver for samfundet

Ifølge grundloven er den evangelisk-lutherske kirke*

den danske Folkekirke*, som understøttes af

staten. Folkekirken varetager en række opgaver for

samfundet som helhed. Det gælder for eksempel

registrering af fødsler, navngivning og dødsfald.

Flest er medlem af Folkekirken

Det store flertal af befolkningen i Danmark er medlem

af Folkekirken. De fleste er blevet medlem ved

at blive døbt i kirken som børn.

KULTUR OG FRITID

Vil du som tilflytter fra udlandet gerne være medlem

af Folkekirken, er der flere muligheder:

• Hvis du er medlem af et andet evangeliskluthersk

trossamfund end Folkekirken og oplyser

det, bliver du registreret som medlem af

Folkekirken, samtidig med at du bliver registret

i folkeregisteret.

• Er du døbt, men ikke i et evangelisk-luthersk

trossamfund, kan du blive medlem af Folkekirken

ved at henvende dig til præsten, hvor du

bor.

• Er du ikke døbt, kan du blive medlem af Folkekirken

ved at lade dig døbe.

Hvis du ikke ønsker at være medlem af folkekirken,

kan du melde dig ud ved at henvende dig til præsten,

hvor du bor.

127

Medborger_indmad_tryk.indd 127 24/06/07 23:58:14