Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Repræsentativt demokrati

Danmark er et repræsentativt demokrati*. De

vigtigste beslutninger bliver truffet af folkevalgte

politikere i Folketinget*, regionsråd* og kommunalbestyrelser*.

Den lovgivende, udøvende og dømmende

magt

I Danmark er magten tredelt. Folketinget vedtager

lovene. Regeringen fører lovene ud i livet sammen

med den offentlige forvaltning. Domstolene – det vil

sige byretter, landsretter og Højesteret – dømmer

og udmåler straffe.

Ytringsfriheden betyder, at man i Danmark frit kan

offentliggøre, hvad man mener og tænker. Dog

under ansvar over for domstolene og lovgivningen

i øvrigt. Man kan straffes for at krænke andres ære

eller omtale nogen truende eller nedværdigende på

grund af for eksempel etnisk oprindelse eller tro.

SÅDAN STYRES LANDET

Demokratiet blev indført i 1849

Grundlaget for det danske demokrati er Grund loven

fra 1849. Den er blevet ændret gennem årene,

blandt andet i 1915, da kvinderne fik stemmeret.

Den nuværende grundlov er fra 1953, men mange

af principperne er stadig de samme som i den oprindelige

grundlov.

Grundlovssikrede rettigheder

Grundloven indeholder de grundlæggende regler

for, hvordan staten skal styres, og den sikrer befolkningen

en række rettigheder og friheder. Grundloven

beskytter den private ejendomsret, friheden

til at dyrke enhver religion, retten til at samles i foreninger

og til at demonstrere og friheden til at ytre

sig i skrift, tale og på anden måde.

Margrethe II

Dronning Margrethe II har været Danmarks dronning

siden 1972. Det danske kongehus er meget

populært i befolkningen. Mange lytter til dronningens

nytårstale, som hvert år sendes i radio og tv

den 31. december kl. 18.

13

Medborger_indmad_tryk.indd 13 24/06/07 23:56:21

More magazines by this user
Similar magazines