Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

SUNDHED OG SYGDOM

frugt med, derimod må de kun have mad med efter

aftale med personalet.

Børn på sygehuset

Forældre kan overnatte hos syge børn

De fleste sygehuse tilbyder forældre at overnatte,

når deres barn er indlagt. Forældre til syge børn må

gerne være på sygehuset uden for besøgstiden.

På psykiatrisk sygehus

Samtaler og medicinsk behandling

Personer, der lider så meget af en psykisk sygdom,

at de ikke kan fungere i hverdagen, kan blive indlagt

på en psykiatrisk afdeling, til de får det bedre. Her

kan man få samtaler og måske medicinsk behandling.

Patienten er i mange tilfælde selv med til at

tilrettelægge sin behandling. På mange psykiatriske

sygehuse er der mulighed for at blive indlagt på

enestue. Der findes åbne og lukkede afdelinger.

Tvangsindlæggelse

Personer, som er meget psykisk syge, og som er til

fare for sig selv eller andre, bør lade sig indlægge på

en psykiatrisk afdeling. Hvis personen ikke vil det,

kan han eller hun blive tvangsindlagt, hvis en læge

vurderer, det er nødvendigt. Tvangsindlæggelser er

altid på en lukket afdeling.

138

Medborger_indmad_tryk.indd 138 24/06/07 23:58:21

More magazines by this user
Similar magazines