Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Råd og økonomisk støtte

Hvis du overvejer at vende tilbage til dit hjemland,

kan du få råd og vejledning hos Dansk Flygtningehjælp.

Måske kan du få økonomisk støtte til at vende

tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland.

Det gælder dog ikke borgere fra EU og Norden.

Kommunen vurderer

Hvis du overvejer at vende tilbage til dit hjemland

eller tidligere opholdsland, skal du henvende dig til

den kommune, du bor i. Kommunen vurderer ud

fra dit opholdsgrundlag og din økonomiske situation,

hvilken støtte du eventuelt kan få. Støtten kan

dække udgifter til rejsen, hjælp til transport af personlige

ejendele, hjælp til etablering, hjælp til køb

og transport af erhvervsudstyr, udgifter til sygeforsikring

og til lægeordineret medicin.

Reintegrationsbistand

Hvis du er fyldt 60 år, eller hvis du er fyldt 50 år og

er uarbejdsdygtig, kan du få en særlig støtte. Den

kaldes reintegrationsbistand. Det er en ydelse, som

udbetales hver måned i fem år. Du har også mulighed

for at vælge en livsvarig ydelse, hvor du får

lidt færre penge pr. år. Det er en betingelse for at få

ydelsen, at du har tidsubegrænset opholdstilladelse

og har opholdt dig i Danmark i mindst fem år.

Se Dansk Flygtningehjælps hjemmeside www.flygtning.dk.

AT VENDE TILBAGE TIL SIT HJEMLAND

I skal rejse sammen

Hvis du er kommet til Danmark som familiesammenført,

kan du kun få økonomisk støtte til at rejse

hjem, hvis du rejser sammen med den, du blev familiesammenført

med. Det gælder dog ikke, hvis I

er blevet skilt, eller din ægtefælle er død.

Kun én gang

Det er kun muligt at få hjælp til at vende tilbage til

hjemlandet eller det tidligere opholdsland én gang.

Fortrydelsesret

Hvis du inden for de første 12 måneder fortryder, at

du er rejst tilbage til dit hjemland, er det sandsynligvis

muligt for dig at vende tilbage til Danmark igen.

Fortrydelsesretten gælder dog kun én gang.

149

Medborger_indmad_tryk.indd 149 24/06/07 23:58:34

More magazines by this user
Similar magazines