Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Her kan du få mere at vide

Internet

www.borger.dk

Et samlet overblik over information

fra kommuner, regioner og

stat og mulighederne for selvbetjening.

dansk.

www.finfo.dk

Information om det danske

Telefon

1881 – her kan du få hjælp til at

finde relevant offentlig information

vedrørende det danske samfund,

myndigheder eller selvbetjeningsmuligheder

Dansk og engelsksproget betjening.

web- og e-postadresser, telefonnumre

med mere.

Du kan også ringe til KL på

telefon 33 70 33 70 og få disse

oplysninger.

Factsheet Denmark

PRAKTISKE OPLYSNINGER

samfund på en række sprog. Her

Serie af informationsblade med

kan du også finde en liste over

Ringer du fra udlandet, skal du

generelle oplysninger om Dan-

etniske og tværkulturelle forenin-

benytte nummeret: 70 10 18 81

marks historie, politik, økonomi,

ger i Danmark.

kultur mv. på engelsk, tysk, fransk

og spansk, som kan fås via dette

www.denmark.dk

Information om det danske

samfund på engelsk, tysk, fransk

og spansk.

Dit lokale bibliotek

Dit lokale bibliotek kan hjælpe

med information og informationssøgning.

På de fl este bibliote-

link:

www.um.dk/da/servicemenu/Publikationer/DanmarksinformationPaaAndreSprog

ker er der også computere, hvor

www.workimport.dk

du selv kan søge information på

Kan også fås ved henvendelse til:

Information om at søge arbejde i

internettet.

Udenrigsministeriet

Danmark. På dansk, engelsk, tysk,

Asiatisk Plads 2

svensk og polsk.

www.workindenmark.dk

Din kommune

Din kommune er din første ind-

1448 København K

Telefon: 33 92 08 89

E-post: ke@um.dk

Information for udenlandske

gang til at klare sig i samfundet.

videnarbejdere om at arbejde og

Her kan du få råd og vejledning

bo i Danmark. På engelsk.

om bolig, job og uddannelse.

www.studyindenmark.dk

På Kommunernes Landforenings

Information om at studere og bo i

(KL) hjemmeside www.kl.dk kan

Danmark. På engelsk.

du fi nde de kommunale adresser,

153

Medborger_indmad_tryk.indd 153 24/06/07 23:58:36

More magazines by this user
Similar magazines