Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Demokratisk retssamfund . . . . . . .18

Depositum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Diskrimination . . . . . . . . . . . . . . .106

Dom, betinget . . . . . . . . . . . . . . . .19

Dom, ubetinget . . . . . . . . . . . . . . .19

Domstole . . . . . . . . . . . . . . . . .14, 19

Dødsanmeldelse . . . . . . . . . . . . . .71

Dødsattest . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

Dødsfald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

Dødsstraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Dåb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Dåbsattest . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

EU (Europæiske Union,

Den) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21, 159

Europa-Parlamentet . . . . . . .17, 159

Europarådet . . . . . . . . . . . . . .21, 160

Evangelisk-luthersk kirke . .127, 160

EØS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,160

F

Foreningsliv . . . . . . . . . . . . . . . . .125

Forsikring . . . . . . . . . . . . . . . .53, 114

Forvaltning, den offentlige . . . . . .14

Forældrebestyrelse . . . . . . . . . . . .64

Forældremyndighed . . . . . . .56, 161

Forældremøde . . . . . . . . . . . . . . . .64

Forældreorlov . . . . . . . . . . . . . . . .59

Fradrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

Fremleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Friplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Fritid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

Fritidshjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

Fritidsklub . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

Fritidsundervisning . . . . . . . . . . .121

Fælleseje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Fællesrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Fængsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Fødeafdeling . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Fødsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Fødselsattest . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Fødselsforberedelse . . . . . . . . . . .59

Førtidspension . . . . . . . . . . . . . . . .69

Fagforening . . . . . . . . . . . . . . . . .104

Familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55, 67

Familieforsikring . . . . . . . . . .53, 114

Familiesammenføring . . . . . . . . . .29

Familietyper . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Fest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105, 129

Flygtning . . . . . . . . . . . . . . . . . .22, 28

Flygtningenævnet . . . . . . . . .29, 155

Flytning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

FN (De Forenede Nationer) . .22, 160

Folkeafstemning . . . . . . . . . .17, 160

Folkekirke, Den Danske . . . . 127,160

Folkeoplysning . . . . . . . . 73, 123, 161

Folkepension . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Folkeskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Folkeskoleloven . . . . . . . . . . . . . . .75

Folkestyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161

Folketinget . . . . . . . . . . . . . . .13, 161

Folketingsvalg . . . . . . . . . . . . . . . .17

Forbrugerklagenævnet . . . .116, 161

Forbrugerrettigheder . . . . . . . . . .115

Forbrugerstyrelsen . . . . . . . . . . .161

Forbrydelse . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Foreningsfrihed . . . . . . . . . . . . . .104

E

Efterløn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Efterskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

Ejendommens

administration . . . . . . . . . . . .49, 159

Ejendomsmægler . . . . . . . . . . . . .47

Ejendomsskat . . . . . . . . . . . . . . .117

Ejerbolig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Eksamen, folkeskole . . . . . . . . . . .81

Eksamen, udenlandsk . . . . . . . . . .96

El . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Elevplaner . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

Elevråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

Enhedsskole . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

Erhverv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

Erhvervsgymnasiale

uddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

Erhvervsuddannelse . . . . . . . . . . .86

Erstatning . . . . . . . . . . . . . . . . 53,106

G

Genbrugsplads . . . . . . . . . . . .51, 161

Generalforsamling,

forening . . . . . . . . . . . . . . . . .46, 125

Graviditet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Gravplads, muslimsk . . . . . . . . . . .71

Green Card . . . . . . . . . . . . . . . .26, 27

Grundejerforening . . . . . . . . .49, 161

Grundloven . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

166

Medborger_indmad_tryk.indd 166 24/06/07 23:58:38

More magazines by this user
Similar magazines