Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Monarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Museer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

Mærkedage . . . . . . . . . . . . . . . . .145

Mærkning, forbruger- . . . . . . . . .116

Mødregruppe . . . . . . . . . . . . . . . . .60

N

NATO (Den Nord Atlantiske

Traktats Organisation) . . . . . .22, 162

Navne, godkendte . . . . . . . . . . . . .59

Navneattest . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Navngivning . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Norden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Næringsbrev . . . . . . . . . . . . . . . .108

Pensionsopsparing . . . . . . . . . . . .69

Personnummer . . . . . . . . . . . . . . .33

Pinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

Pladsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . .61

Plejecenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Plejehjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Politi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

Praktik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

Produktionsskole . . . . . . . . . . . . . .87

Proces, fri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Prævention . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Psykiatrisk sygehus . . . . . . . . . . .138

Psykisk syg . . . . . . . . . . . . . . . . . .138

Psykologhjælp . . . . . . . . . . . . . . .133

Public service . . . . . . . . . . . .122, 162

Påske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

Rådgivning, virksomheds- . . . . . .107

Rådgivning, økonomisk . . . . . . . .112

Rådgivningscenter . . . . . . . . . . . . .58

S

Sammenkomst . . . . . . . . . . . . . . .129

Samfundsundervisning . . . . . . . . .34

Schengensamarbejdet . . . . .25, 163

Selvangivelse . . . . . . . . . . . . . . . .117

Selvstyre . . . . . . . . . . . . . . . . . .9, 163

Selvtægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Separation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Sex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65, 66

SFO (skolefritidsordning) . . . . . . . .83

Sikkerhedsrepræsentant . . .106, 163

Skat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

Skattetræk . . . . . . . . . . . . . . . . . .118

Skatteprocent . . . . . . . . . . . . . . .118

Skifteretten . . . . . . . . . . . . . .71, 163

Skikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

Skilsmisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Skole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Skolestart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Skoletandpleje . . . . . . . . . . . . . . .139

Social- og sundhedsuddannelse . .86

Speciallæge . . . . . . . . . . . . . . . . .131

Specialundervisning . . . . . . . . . . .93

Spiritusbevilling . . . . . . . . . . . . . .108

Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

SSP-samarbejde (skole, sociale

myndigheder og politi) . . . . .20, 163

Statsadvokat . . . . . . . . . . . . .21, 163

Statsborgerskab . . . . . . . . . . . . . . .39

O

OECD (Organisation for Økonomisk

Samarbejde og Udvikling) . . .22, 162

Ombudsmand . . . . . . . . . . . . . . . .18

Ombygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Omskæring . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

Opholdstilladelse . . . . . . . . . . .26, 30

Opsigelsesvarsel . . . . . . . . . . . . .102

Optagelse, videregående

uddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

Overenskomst . . . . . . . . . . . . . . .103

R

Realkredit . . . . . . . . . . . . . . . .48, 162

Realkreditinstitut . . . . . . . . . .48, 162

Recept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

Regeringen . . . . . . . . . . . . . . . .14, 18

Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Regionsråd . . . . . . . . . . . . . . .13, 163

Registreringsbevis, EU-borgere . . .25

Reintegrationsbistand . . . . . . . . .149

Reklamation . . . . . . . . . . . . . . . . .115

Retshjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Retssamfund, demokratisk . . . . . .18

Rettigheder, grundlovssikrede . . .13

Revisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

Rigsfællesskab . . . . . . . . . . . . .9, 163

P

Parforhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Partnerskab, registreret . . . . . . . . .56

Pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17, 157

Pensionsalder . . . . . . . . . . . . . . . .69

168

Medborger_indmad_tryk.indd 168 24/06/07 23:58:38

More magazines by this user
Similar magazines