Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Statsforvaltning . . . . . . . . . .155, 164

Statsminister . . . . . . . . . . . . .14, 161

Studieråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

Studievejleder . . . . . . . . . . . . . . . .89

Stemmeret . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Straf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Straffeattest . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

SU (Statens Uddannelsesstøtte) . .84

Sundhed . . . . . . . . . . . . . . . .131, 142

Sundhedskort . . . . . . . . . . . .33, 131

Sundhedsplejerske . . . . . . . . . . . .60

Sundhedsvæsen, det danske . . .131

Sygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

Sygeforsikring, privat . . . . . . . . . .140

Sygehus, regler . . . . . . . . . . . . . .137

Sygehusvalg, frit . . . . . . . . . . . . .137

Søskenderabat . . . . . . . . . . . . . . . .62

Trafik, offentlig . . . . . . . . . . . .17, 151

Trækprocent . . . . . . . . . . . . . . . . .118

TV 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122, 162

Tvangsindlæggelse . . . . . . . . . . .138

Tvangsægteskab . . . . . . . . . . .29, 56

Tyveri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20, 53

U

Varme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Velfærdssamfund . . . . . . . . . . . . .55

Venteliste, børnepasning . . . . . . . .61

Vicevært . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Vielse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56, 128

Vikarbureau . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

Virksomhed, etablering af . . . . . .107

Visum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Voksenuddannelse . . . . . . . . . . . .93

Vold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Vuc (Voksen uddannelses

center) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

Vuggestue . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Uddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

Uddannelse, udenlandsk . . . . . . . .96

Udflytterbørnehave . . . . . . . . . . . .61

Udlændingeservice . . . . 28, 155, 164

Udviklingssamarbejde,

internationalt . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Udvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Undervisning . . . . . . . . . . . . . .73, 75

Undervisningspligt . . . . . . . . . . . . .73

Ungdomskultur . . . . . . . . . . . . . . .64

Ungdomsskole . . . . . . . . . . . . . . . .83

Ungdomsuddannelse . . . . . . . . . .84

Unge, kriminalitet . . . . . . . . . . . . . .20

Utroskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

W

WHO (World Health

Organisation) . . . . . . . . . . . . .21, 164

T

Y

Tandlæge, privat . . . . . . . . . . . . .139

Tandlægevagt . . . . . . . . . . . . . . .140

Tandpleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

Tavshedspligt . . . . . . . . . . 18, 33, 133

Teenagere . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152

Test, nationale . . . . . . . . . . . . . . . .78

Tidsbestilling, læge . . . . . . . . . . .132

Tidsbestilling, tandlæge . . . . . . . .140

Tillidsrepræsentant . . . . . . .105, 164

Tilskud, bolig . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Tilskud, børnepasning . . . . . . . . . .62

Tolkebistand . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Tosprogede børn . . . . . . . . . . . . . .81

Ytringsfrihed . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Æ

V

Ægteskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Ægteskab, papirløst . . . . . . . . . . . .56

Ægteskab, voldeligt . . . . . . . . .30, 58

Ældrebolig . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Ældrepolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Ældreråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Vaccination, børn . . . . . . . . . . . . .135

Vaccination, ved udlandsrejse . .136

Valg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Valgkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Valgret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Vand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Vandrejournal . . . . . . . . . . . . . . . .58

Varedeklaration . . . . . . . . . . . . . .116

Varetægtsfængsling . . . . . . . . . .164

Ø

Økonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

169

Medborger_indmad_tryk.indd 169 24/06/07 23:58:38

More magazines by this user
Similar magazines