Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Medborger i Danmark udgives

på 18 sprog:

Dansk

Engelsk

Polsk

Russisk

Kinesisk

Fransk

Arabisk

Spansk

Thai

Tyrkisk

Farsi

Serbo-kroatisk

Urdu

Litauisk

Burmesisk

Swahili

Tysk

Filippinsk

Publikationen kan købes hos:

Schultz Distribution

Herstedvang 4

2620 Albertslund

Telefon: 43 22 73 00

Telefax: 43 63 19 69

E-post: schultz@ schultz.dk

Hjemmeside: www.schultzboghandel.dk

Eller hos din boghandler.

Pris:

40 kr. inkl. moms.

Forsendelsesomkostningerne er ikke

inkluderet i prisen.

Bogen er tilgængelig elektronisk på

Integrations ministeriets hjemmeside:

www.nyidanmark.dk, hvor bogen også

er lydindtalt på udvalgte sprog.

2

Medborger_indmad_tryk.indd 2 24/06/07 23:55:46