Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Danmark og verden

Regler for politiet

Politiet er underlagt en række regler, som de skal

følge, når de anholder eller afhører en person. De

må ikke bruge eller true med vold. Og de skal informere

den anholdte om hans eller hendes rettigheder.

Stor tillid til politiet

Generelt har befolkningen stor tillid til politiet. Hvis

man er utilfreds med den måde, man er blevet behandlet

på af politiet, kan man klage til statsadvokaten*,

som blandt andet tager sig af klager over

politibetjentes adfærd. Der fi ndes seks regionale

statsadvokatkontorer. Se www.rigsadvokaten.dk.

Selvtægt forbudt

Det er forbudt at tage loven i sin egen hånd ved for

eksempel at slå på nogen, fordi de har generet én.

Det kaldes selvtægt, og det er strafbart.

Mange internationale forbindelser

Danmark har mange internationale forbindelser.

Danmark er medlem af den Europæiske Union

(EU*), Europarådet, de Forenede Nationer (FN), den

Nord Atlantiske Traktats Organisation (NATO*), Organisationen

for økonomisk samarbejde og udvikling

(OECD*) og World Health Organisation (WHO*).

Internationale konventioner

Danmark har underskrevet en række internationale

konventioner om beskyttelse af menneskerettigheder.

For eksempel FN’s konvention mod tortur,

FN’s konvention til bekæmpelse af alle former for

racediskrimination, FN’s konvention til bekæmpelse

af alle former for diskrimination mod kvinder og

FN’s konvention om børns rettigheder.

Som medlem af Europarådet* har Danmark tilsluttet

sig den Europæiske Menneskerettighedskonvention

og gjort den til en del af dansk ret.

SÅDAN STYRES LANDET

EU*

Danmark har været medlem af den Europæiske

Union siden 1973. Siden Danmark blev medlem, har

EU fået indflydelse på flere og flere områder og på

store dele af lovgivningen i medlemslandene. Medlemslandene

samarbejder blandt andet om miljø,

forbrugerspørgsmål og fri handel på det indre marked.

Nogle har fælles mønt, Euro. Danmark er ikke

med i samarbejdet om den fælles mønt.

21

Medborger_indmad_tryk.indd 21 24/06/07 23:56:35

More magazines by this user
Similar magazines