Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Nordisk pasfrihed

Hvis du er statsborger i Norge, Sverige, Finland eller

Island, kan du rejse ind og opholde dig i Danmark,

så længe du vil. Det skyldes, at Danmark har et særligt

samarbejde med de øvrige nordiske lande.

Schengensamarbejdet

De fleste medlemslande i EU er med i Schengensamarbejdet*.

Det betyder, at borgere bosat i

Schengenlandene kan rejse mellem landene uden

grænsekontrol.

Registreringsbevis til EU-borgere

Er du statsborger i Schweiz eller i et land, der er

medlem af EU eller EØS*, kan du få et særligt registreringsbevis

hos de danske statsforvaltninger.

Danmark er medlem af EU og følger derfor unionens

regler om fri bevægelighed. Du kan for eksempel

rejse ind i Danmark og søge arbejde. Også

andre personer, f.eks. personer med tilstrækkelige

midler og pensionister, har mulighed for at få registreringsbevis

og ophold i Danmark.

Visum

Hvis du kommer fra et land uden for Europa og skal

deltage i en kulturel begivenhed eller besøge Danmark

som turist, eller fordi du har familie eller skal

på forretningsbesøg i Danmark, skal du måske søge

om visum. På www.nyidanmark.dk findes en liste

over de lande, hvis statsborgere skal have visum

for at besøge Danmark. Du skal søge visum, inden

du rejser til Danmark. Det foregår ved den danske

repræsentation i dit hjemland. Et visum kan gælde

op til tre måneder og giver dig ikke ret til at arbejde

i Danmark. Et visum gælder normalt i hele Schengenområdet.

INDREJSE OG OPHOLD I DANMARK

Som en midlertidig ordning gælder der særlige regler

for borgere fra visse EU-lande, hvis de søger lønarbejde

i Danmark. Se afsnittet om Arbejde.

25

Medborger_indmad_tryk.indd 25 26/06/07 13:31:58

More magazines by this user
Similar magazines