Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Arbejde

INDREJSE OG OPHOLD I DANMARK

Hvis du kommer fra et land, som er omfattet af EUreglerne,

kan du søge og tage arbejde i Danmark

efter de særlige EU-regler. Du skal søge om registreringsbevis

hos statsforvaltningerne i Danmark

senest 3 måneder efter indrejsen. Læs mere på

www.nyidanmark.dk.

Som en midlertidig ordning gælder der særlige regler

for statsborgere fra Bulgarien, Estland, Letland,

Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien,

Tjekkiet og Ungarn, der søger lønarbejde i Danmark.

Det kan du læse mere om på www.nyidanmark.dk.

Hvis du vil arbejde i Danmark og kommer fra et

land, som ikke er medlem af EU eller EØS, skal du

have tilladelse til det, inden du rejser ind i landet.

Du skal søge om opholds- og arbejdstilladelse ved

den danske repræsentation i dit hjemland.

Du kan bl.a. få opholds- og arbejdstilladelse, hvis

du har fået tilbudt et arbejde, der er omfattet af

positivlisten. Det er en liste over beskæftigelsesområder,

hvor der er mangel på særlig kvalificeret

arbejdskraft. Positivlisten omfatter blandt andet itspecialister,

ingeniører, læger, farmaceuter og sygeplejersker.

For at få tilladelse til at arbejde som for

eksempel læge, farmaceut og sygeplejerske i Danmark

skal du dog have dansk autorisation. Du kan

se hele positivlisten på www. nyidanmark.dk.

Du kan også få arbejdstilladelse i Danmark, hvis

du har fået tilbudt et arbejde, hvor du får mindst

450.000 DKK (ca. 60.000 Euro) i løn om året.

Hvis du får ophold og arbejde i Danmark, kan du

søge om at få lov at tage din familie med. Det er

efter udlændingelovens regler om opholds- og

arbejdstilladelse blandt andet en betingelse, at I

kan forsørge jer selv. For EU-statsborgere gælder

der særlige regler. Du kan læse mere herom på

www.nyidanmark.dk.

Opholdstilladelse til at søge arbejde

– green card

Danmark har også en særlig green card-ordning.

Et green card er en tilladelse til at komme til Danmark

i seks måneder for at søge arbejde. For at få et

green card skal du opnå et tilstrækkeligt antal point

efter et pointsystem. Du kan få point for blandt andet

uddannelse, sprogfærdigheder og erhvervserfaring.

Du kan læse mere om green card-ordningen

på www.nyidanmark.dk.

26

Medborger_indmad_tryk.indd 26 26/06/07 13:32:00

More magazines by this user
Similar magazines