Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Studieophold

Du kan som EU-borger tage til Danmark for at studere.

Skal du studere i Danmark, kan du få registreringsbevis.

Du skal bl.a. være indskrevet på en godkendt

privat eller offentlig institution. Du skal også

kunne forsørge dig selv. Du skal søge om registreringsbevis

hos statsforvaltningerne i Danmark senest

3 måneder efter indrejsen. Læs mere på www.

nyidanmark.dk.

Hvis du vil studere i Danmark og kommer fra et

land, som ikke er medlem af EU eller EØS, skal du

have tilladelse til det, inden du rejser ind i landet.

Du skal søge om opholdstilladelse ved den danske

repræsentation i dit hjemland.

Opholdstilladelse til at søge arbejde

– green card

Hvis du afslutter en videregående uddannelse i

Danmark, kan du få lov til at opholde dig seks måneder

i Danmark, efter du har afsluttet studiet. Du

kan således få et green card, der giver dig mulighed

for at søge arbejde i Danmark. Hvis du får tilbudt

et arbejde, skal du søge om opholds- og arbejdstilladelse.

INDREJSE OG OPHOLD I DANMARK

Du kan få tilladelse til studieophold i Danmark, hvis

du er optaget på en grund- eller ungdomsuddannelse,

en folkehøjskole eller en videregående uddannelse.

Det er en betingelse, at du kan forsørge

dig selv under opholdet, og at du kan tale og forstå

det sprog, som undervisningen gennemføres på.

Du kan læse mere om betingelserne på www.nyidanmark.dk.

Hvis du har fået opholdstilladelse til at følge en videregående

uddannelse i Danmark, kan du søge

om tilladelse til at have et fritidsarbejde.

27

Medborger_indmad_tryk.indd 27 25/06/07 13:04:31

More magazines by this user
Similar magazines