Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Asyl

INDREJSE OG OPHOLD I DANMARK

Det er muligt at få beskyttelse som flygtning i Danmark,

hvis man har grund til at frygte, at man bliver

forfulgt på grund af race, religion, nationalitet, social

gruppe eller politiske anskuelser. Desuden kan fl ygtninge

søge asyl, hvis de risikerer dødsstraf, tortur,

umenneskelig eller nedværdigende behandling eller

straf, hvis de vender tilbage til deres hjemland.

Når en person søger asyl i Danmark, er det Udlændingeservice,

som tager stilling til, om sagen skal

behandles her i landet eller i et andet land, som er

medlem af EU. Udlændingeservice kan også beslutte

at afvise asylansøgeren til et sikkert tredjeland

uden for EU.

Udlændingeservice*

Udlændingeservice er navnet på en offentlig styrelse

under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og

Integration. Den administrerer udlændingeloven og

tager sig i den forbindelse af sager om udlændinges

adgang til og ophold i landet, herunder asyl, familiesammenføring

og visum. Se www.nyidanmark.dk.

Ja til asyl

Hvis Udlændingeservice vurderer, at asylansøgeren

opfylder betingelserne for at få asyl i Danmark, får

ansøgeren tilladelse til at blive i Danmark som flygtning.

Kommunen tilbyder bolig

Hvis du anerkendes som flygtning, finder Udlændingeservice

den kommune, hvor du skal bo, og hvor

du også vil blive tilbudt et særligt introduktionsprogram,

som omfatter blandt andet danskundervisning

og hjælp til at komme i arbejde. Se kapitel 4, Ny

borger i Danmark. Udlændingeservice finder den

kommune, du skal bo i, ud fra dine erhvervsmæssige

kvalifikationer, dine familiebånd i Danmark og

andre forhold. Det er kommunens opgave at tilbyde

dig en bolig.

28

Medborger_indmad_tryk.indd 28 24/06/07 23:56:39

More magazines by this user
Similar magazines