Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Dit nye liv

Tolkebistand

Når du har fået opholdstilladelse, kan du komme

i gang med at leve dit nye liv og lære det danske

samfund at kende. Du kan møde dine nye medborgere,

hvor du bor, i foreninger, på biblioteket og ikke

mindst på din arbejdsplads, når du får et job.

Du får et personnummer

Når du har fået opholdstilladelse, skal du registreres

i folkeregisteret. Det skal du gøre i den kommune,

hvor du bor. Hvis du har fået opholdstilladelse som

flygtning, sørger kommunen eller Udlændingeservice

for, at du bliver registreret. Når du er blevet registreret,

får du automatisk et personnummer. Det

består af din fødselsdato og -år samt fi re cifre, som

er forskellige fra person til person. Et personnummer

kan se sådan ud: 23 (dag) 04 (måned) 54 (år)

-3476. Kvinder får som allersidste tal (her 6) et lige

tal, mænd et ulige.

Du skal bruge dit personnummer, når du henvender

dig til offentlige myndigheder og institutioner.

Du får et sundhedskort

Når du er registreret i kommunen, får du et sundhedskort.

Det er et gult plastickort, som du skal

have med, hvis du skal til lægen eller på sygehuset.

Læs mere i kapitel 11, Sundhed og sygdom.

Hvis du endnu ikke kan tale dansk, kan du i mange

situationer få hjælp af en tolk, når du er i kontakt

med kommunen eller en anden offentlig myndighed.

Det er de offentlige myndigheder, der vurderer,

om du har brug for tolkning. Det er også de

offentlige myndigheder, der har ansvar for at bestille

tolken.

Tolken er neutral

Du får anvist en tolk, som du skal bruge. Tolken har

ansvar for at tolke alt, hvad der bliver sagt så nøjagtigt

som muligt, og tolken må ikke udelade noget

med vilje. Tolken har tavshedspligt og skal være

neutral og upartisk. Tolken må kun blande sig i samtalen

for at afklare usikkerhed.

Gode råd – om at tale gennem tolk:

• Tal ikke til tolken, men til den person du faktisk

taler med.

• Tal langsomt og tydeligt.

• Sig kun det, du ønsker, at tolken skal sige videre.

NY BORGER I DANMARK

33

Medborger_indmad_tryk.indd 33 24/06/07 23:56:45

More magazines by this user
Similar magazines