Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Dansk- og samfundsundervisning for voksne

NY BORGER I DANMARK

Hvis du er over 18 år, har opholdstilladelse i Danmark

og har fået et personnummer, har du ret til tre

års uddannelse i dansk. Danskuddannelsen omfatter

undervisning i det danske sprog og om kulturog

samfundsforhold i Danmark.

Den kommune, du bor i, skal tilbyde dig danskuddannelse

senest en måned, efter at du har søgt om

det. Undervisningen kan foregå i et sprogcenter

eller hos en anden godkendt udbyder af danskuddannelse.

Du har ret til at få undervisning, indtil du har bestået

en afsluttende danskprøve, dog inden for højst tre

år.

Kan kombineres med job

Danskuddannelsen skal hjælpe dig til hurtigt at

komme i arbejde, hvis du ikke allerede har et. Du

kan kombinere den med job, arbejdspraktik og anden

uddannelse. Læs mere om mulighederne for at

komme i gang med at arbejde i kapitel 8, Arbejdslivet.

Tre danskuddannelser

Der findes tre typer af danskuddannelse. Sprogcentret

sørger for, at du bliver placeret på den danskuddannelse,

der passer til dine forudsætninger

og mål.

Danskuddannelse 1

Danskuddannelse 1 er for dig, der ikke har lært

at læse og skrive på dit modersmål. Uddannelsen

lægger især vægt på mundtligt dansk. Men du lærer

også at læse og skrive enkle tekster. Målet er, at

du hurtigst muligt skal kunne tage et ufaglært job

og klare dig selv som aktiv borger i Danmark.

Danskuddannelse 2

Danskuddannelse 2 er for dig, der har en kort skolegang

eller en kort uddannelse med fra dit hjemland.

Du lærer at forstå, tale og læse dansk, så du kan

klare dig i hverdagen og på arbejdspladsen. Du får

også øvelse i at skrive enkle tekster på dansk. Målet

er, at du hurtigst muligt får et job og kan fungere

aktivt som borger i Danmark.

Efter danskuddannelsen har du lært dansk nok til

at kunne deltage i en række almindelige undervisningstilbud

på samme vilkår som danskere.

Danskuddannelse 3

Danskuddannelse 3 er for dig, der har en mellemlang

eller lang uddannelse, for eksempel en er-

34

Medborger_indmad_tryk.indd 34 24/06/07 23:56:45

More magazines by this user
Similar magazines