Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Introduktionsprogram og integrationskontrakt

Hvis du er fl ygtning eller familiesammenført og

statsborger i et land uden for Norden og EU, får du

tilbudt et introduktionsprogram og indgår en aftale

med kommunen om, hvad dit program skal indeholde.

Det skal ske i en integrationskontrakt. Introduktionsprogrammet

omfatter danskuddannelse

og – hvis du har behov for det – en række andre

tilbud, som skal hjælpe dig i gang med et arbejde

eller med en uddannelse, som kan give dig kvalifikationer,

så du kan få et arbejde.

Det er dog ikke alle familiesammenførte, der skal

tilbydes et introduktionsprogram og indgå en integrationskontrakt.

Hvis den person, du er familiesammenført

med, har opholdstilladelse i Danmark

i forbindelse med et bestemt arbejde eller som for

eksempel forsker, studerende, ansat på en ambassade

eller som missionær, får du ikke tilbudt et

introduktionsprogram og en integrationskontrakt.

Men du kan deltage i danskuddannelse og andre

almindelige tilbud i samfundet.

Det er Udlændingeservice, der vurderer, om du er

omfattet af integrationsloven og dermed skal tilbydes

et introduktionsprogram og integrationskontrakt.

Integrationskontrakt – en bindende aftale

Integrationskontrakten er en bindende aftale mellem

dig og kommunen. I skal derfor udarbejde den

sammen. Kontrakten skal indeholde en plan for

dine første tre år i Danmark. Derfor har den stor

betydning for dig som ny borger.

Din kontrakt skal fastlægge indholdet i dit introduktionsprogram.

Det kan for eksempel være, hvilket

niveau for danskuddannelse du skal i gang med,

og hvilke aktiviteter du har brug for, for at komme i

gang med uddannelse eller arbejde. Formålet er at

hjælpe dig til hurtigst muligt at blive en del af det

danske samfund og klare dig selv.

Inden den første måned

Kontrakten skal udarbejdes inden for den første

måned, efter at kommunen har overtaget ansvaret

for dit introduktionsprogram.

Stil krav til din kontrakt

Din integrationskontrakt er et fælles redskab for dig

og din kommune. Derfor er det vigtigt, at du stiller

krav til den. Kontrakten bør indeholde aktiviteter,

der hjælper dig i gang, hvad enten du ønsker at

tage en uddannelse, starte en forretning eller blive

ansat i en virksomhed.

Hvis du har arbejde

Hvis du har arbejde, skal kontrakten sikre, at du

kan modtage danskundervisning, samtidig med at

du arbejder. For eksempel kan du få undervisning

om eftermiddagen eller aftenen, når du har fri fra

arbejde.

Kontrakten kan ændres

Kommunen skal løbende følge op på kontrakten. Efterhånden

som du får nye kvalifikationer og erfaringer

eller nye ønsker til din fremtid, kan du også selv

foreslå kommunen, at I ændrer på de aktiviteter, I

har aftalt i kontrakten.

NY BORGER I DANMARK

37

Medborger_indmad_tryk.indd 37 24/06/07 23:56:49

More magazines by this user
Similar magazines